Kraśnik będzie pozyskiwał energię z termicznego przekształcania frakcji energetycznych odpadów

Czas1 min

Blisko 87 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW pozwoli wybudować w Kraśniku zakład odzysku energii z procesu – termicznego przekształcania frakcji energetycznych odpadów komunalnych. Efektem przedsięwzięcia będzie ograniczenie masy odpadów kierowanych na wysypiska o ponad 18 tys. ton/rok a dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji dzięki nowo wybudowanej infrastrukturze sięgnie 7,16 MW.


Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2026 r. i będzie uzupełnieniem infrastruktury zagospodarowania odpadów komunalnych w regionie o konieczny element termicznego zagospodarowania frakcji palnej/resztkowej. Obecnie odpady komunalne z Kraśnika i okolicznych gmin trafiają do przetwarzania w lokalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów, który przystosowany jest  na stałe do zagospodarowywania frakcji ulegającej biodegradacji, jak też do wydzielania frakcji palnej, nie jest jednak wyposażony w infrastrukturę jej termicznego przekształcania. Głównym celem projektu będzie budowa infrastruktury energetycznej pozwalającej odpowiednio zagospodarować nie nadającą się do recyklingu frakcję palną odpadów komunalnych – powstających w wyniku procesów mechanicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania w ZZO w Kraśniku, ZZO Bełżycach, czy ZZO KOM-EKO w Lublinie.

Wytworzona energia elektryczna po pokryciu potrzeb własnych Zakładu będzie eksportowana do sieci elektroenergetycznej, natomiast uzyskane ciepło zasili publiczną sieć ciepłowniczą. Całkowity koszt inwestycji beneficjenta sięgnie ok. 126 mln zł.

Umowa o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami, Cz. 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne” została podpisana w dniu 19.12 br. w Warszawie przez wiceprezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Dominika Bąka oraz prezesa zarządu EKO Energia Kraśnik Sp. z o.o. Marcina Benbenka i członka zarządu Wojciecha Wojtaszka.

W uroczystości wzięli udział Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi w NFOŚiGW Janusz Roliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi Anna Marcinkiewicz oraz Koordynator projektu w Departamencie Ochrony Ziemi Joanna Gorbaszewicz-Gabrielewicz.

Źródło: NFOŚiGW / Grafika: Pixabay

Zostaw komentarz