Kredyt na OZE – nowy produkt Banku Pocztowego dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych

Czas2 min

Wraz z początkiem 2024 r. Bank Pocztowy wprowadził nowy produkt – Kredyt na OZE. Z oferty Banku mogą skorzystać Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe, które ubiegają się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii grantem OZE, oferowanym w ramach Programu TERMO, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Grant OZE wynosi aż 50% wartości kosztów netto przedsięwzięcia. Minimalna kwota kredytu oferowanego przez Bank Pocztowy wynosi 10 tys. zł. Wprowadzenie nowego produktu jest zgodne ze strategią Banku Pocztowego na lata 2023-2026, która zakłada m. in. aktywną obecność Banku w sektorze usług finansowych dla mieszkalnictwa.

Od stycznia 2024 r. Bank Pocztowy wprowadził do oferty kredyty na finansowanie odnawialnych źródeł energii dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych. O Kredyt na OZE w Banku Pocztowym mogą ubiegać się inwestorzy, którzy są właścicielami lub zarządcami budynków wielorodzinnych i wystąpili wcześniej o przyznanie grantu OZE w ramach Programu TERMO, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Grant ten przysługuje, jeśli przedmiotem przedsięwzięcia jest m.in. zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii albo modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%. Grant OZE wynosi aż 50% wartości kosztów netto przedsięwzięcia.

Tylko przez trzy kwartały ubiegłego roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał 85 mln zł ponad 1500 podmiotom ubiegającym się o grant OZE, natomiast w 2023 r. Bank Pocztowy na cele termomodernizacyjne udzielił kredyty o wartości ponad 28 mln zł.

– Naszym celem jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań energetycznych, a umożliwienie skorzystania z tego typu kredytu to nasz wkład w rozwój zrównoważonych społeczności. Zdajemy sobie sprawę, że inwestycja w termomodernizację budynku lub instalację OZE, zwłaszcza dla Spółdzielni lub Wspólnot Mieszkaniowych, to często duży wydatek. Dlatego Bank Pocztowy, jako jeden z niewielu banków na rynku, oferuje kredyt dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych w dowolnej wysokości, jednak nie niższej niż 10 tys. zł, z długim okresem kredytowania – aż 240 miesięcy. Zdolność kredytowa będzie liczona od wysokości kwoty kredytu po spłacie jego części środkami z grantu OZE, co w wielu przypadkach wyeliminuje konieczność podnoszenia stawki Funduszu Remontowego. Liczymy, że nasza współpraca ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi przyczyni się nie tylko do poprawy efektywności energetycznej, ale także do zwiększenia komfortu mieszkańców i ograniczenia wpływu na środowisko. Wprowadzenie nowego produktu jest także zgodne z realizowaną przez bank strategią na lata 2023 – 2026 – komentuje Paweł Andrzejczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Instytucjonalnej Banku Pocztowego.

Wniosek o przyznanie grantu OZE można składać w BGK do 30 czerwca 2026 r. Kredyt zostanie udzielony na podstawie wniosku do BGK o przyznanie grantu, bez składania w Banku Pocztowym dokumentacji projektowej instalacji OZE. Wypłata nastąpi jednorazowo na rachunek Kredytobiorcy, po przedstawieniu decyzji BGK o przyznaniu grantu OZE dla konkretnej inwestycji. Warunki cenowe i zabezpieczenia będą ustalane indywidualnie. Oprocentowanie Kredytu na OZE może być zmienne lub okresowo stałe do 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne są u Doradców Klientów Instytucjonalnych oraz na stronie www.pocztowy.pl.

Źródło: Poczta Polska