Krzysztof Szczerski współprzewodniczącym Grupy Przyjaciół UN-Habitat

Czas1 min

Ambasador Krzysztof Szczerski, Stały Przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku, objął dziś współprzewodnictwo w Grupie Przyjaciół UN-Habitat, zrównoważonej urbanizacji i Nowej Agendy Miejskiej.

Grupa, skupiająca kilkadziesiąt państw członkowskich ONZ, koncentruje się na zagadnieniu rozwoju obszarów miejskich i stanowi istotną platformę wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w tym zakresie. Forum to wspiera mandat Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) z siedzibą w Nairobi.

Grupa Przyjaciół UN-Habitat
Źródło: gov.pl

Zagadnienie urbanizacji pozostaje jednym z najbardziej istotnych globalnych wyzwań, szczególnie w państwach rozwijających się. Przewodniczenie Grupie Przyjaciół UN-Habitat to nie pierwsza aktywność Polski w tej tematyce – w czerwcu zeszłego roku, w Katowicach odbyła się 11. sesja Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum 11), największego i najważniejszego wydarzenia pod auspicjami ONZ poświęconego tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. We wrześniu ub.r. na spotkaniu omawianej Grupy Przyjaciół Polska przedstawiła osiągnięcia WUF11, w tym jego wyjątkowość pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zaangażowania młodzieży oraz pro-ekologicznych rozwiązań. Sukcesem zakończyły się prowadzone w zeszłym roku przez Polskę negocjacje rezolucji Zgromadzenia Ogólnego wzmacniającej mandat UN-Habitat. 

– Polska posiada bardzo konkretny dorobek w zakresie zrównoważonej urbanizacji, dlatego też naturalnym dla nas krokiem jest objęcie współprzewodnictwa w ONZ-etowskiej grupie zajmującej się tym zagadnieniem. W ramach prac grupy zamierzamy wspierać wymianę dobrych praktyk, pomagającą redukować luki rozwojowe w różnych regionach świata. Dobrze funkcjonujące miasta służą poprawie jakości życia i rozwojowi całych społeczeństw. To ważne, bo już dzisiaj ponad połowa ludzkości świata żyje w miastach, do 2050 będzie to 70% – powiedział Ambasador Szczerski.

Obok przedstawiciela Polski grupie przewodniczyć będzie Ambasador Zimbabwe, Albert Chimbindi. Zastąpią oni przedstawicieli Słowacji i Botswany. 

UN-Habitat, czyli Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich jest powstałą w 1978 roku agendą ONZ zajmującą się urbanizacją i osiedlami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Źródło: Polska w ONZ, gov.pl, grafika: Pexels
 

Zostaw komentarz