Lubuskie: Trwają migracje nietoperzy, lecą na zimowiska także nad autostradą A2

Czas1 min

Choć zdarzają się jeszcze ciepłe, jesienne dni, to nietoperze już kilka tygodni temu opuściły swoje letnie miejsca żerowania i rozrodu. Migrują, żeby znaleźć bezpiecznie schronienie na zimę. Jednym z takich miejsc jest rezerwat Nietoperek w województwie lubuskim, położony nieopodal Autostrady Wielkopolskiej.

Rezerwat Nietoperek to najważniejsze w Polsce i jedno z najważniejszych w środkowej Europie miejsc zimowania nietoperzy. Szacuje się, że chłodne miesiące spędza tam około 38 000 osobników z 12 gatunków. Nocne ssaki tak bardzo upodobały sobie labirynt podziemnych bunkrów i korytarzy, że przylatują tam nawet z Niemiec, pokonując niekiedy nawet 200 kilometrów. A w drodze na zimowisko, odwiedzają okolice Autostrady Wielkopolskiej.

– W rejonie Autostrady Wielkopolskiej prowadzony jest stały monitoring nietoperzy. Dzięki temu możemy identyfikować zagrożenia oraz śledzić zmiany w populacjach poszczególnych gatunków. Najwięcej nietoperzy występuje w miejscach, gdzie autostrada przecina rzeki lub okolice jezior. Dlatego w tych rejonach Spółka wybudowała ekrany ochronne, które wymuszają podwyższenie lotu przez nietoperze i dzięki temu unikają one kolizji z pojazdami – mówi Anna Ciamciak, rzecznik prasowa Autostrady Wielkopolskiej.

Naukowcy współpracujący z Autostradą Wielkopolską ustalili także, że w okresie letnim nietoperze żerują, polując na owady pod mostami, estakadami czy przejściami dla dużych zwierząt nad autostradą. Wykorzystują na trasy przelotu przejścia przeznaczone dla średnich i dużych zwierząt oraz przejścia zespolone z drogami lokalnymi.

– Obiekty autostradowe są dla nietoperzy częstym miejscem schronienia w czasie dnia. A w kilku przypadkach utworzyły tam nawet kolonie rozrodcze – podkreśla dr Jan Cichocki z Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W trakcie migracji nocki duże przelatują w pobliżu Autostrady Wielkopolskiej. Szacuje się, że co roku do rezerwatu Nietoperek przylatuje blisko 30 000 osobników tego gatunku. Najliczniejszy jest nocek duży, który jest największym krajowym nietoperzem. W okresie zimowym podziemia rezerwatu są zamknięte dla zwiedzających. Chodzi o to, by obecność ludzi nie doprowadziła do wybudzenia nietoperzy z hibernacji. Grozi bowiem przedwczesna utratą energii zgromadzonej w tkance tłuszczowej i zmniejsza szanse na przetrwanie zimy. Warto przy tym przypomnieć, że wszystkie krajowe gatunki nietoperzy są objęte ścisłą ochroną gatunkową.

Rezerwat Nietoperek stanowi część obszaru Natura 2000, przez który przebiega Autostrada Wielkopolska. Zimowisko nietoperzy znajduje się kilka kilometrów od drogi, między jej 64 a 67 kilometrem, po północnej stronie.

Autostrada Wielkopolska w ramach działań z zakresu ochrony środowiska prowadzi stały monitoring pod kątem:

  • przejść dla zwierząt,
  • pomiaru stanu chemicznego wód,
  • czystości powietrza,
  • stanu wód powierzchniowych i podziemnych,
  • gospodarki wodno-ściekowej i innych

Źródło: Autostrada Wielkopolska