Łukaszewska-Trzeciakowska na COP28: Inwestycje w atom szansą dla rozwoju OZE w Polsce

Czas1 min

Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska towarzyszyła Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie w 28. Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP28). Trwający szczyt jest podsumowaniem wyników Globalnego Przeglądu, którego celem jest monitorowanie realizacji postanowień Porozumienia paryskiego i ocena dokonanych postępów, ale też okazją do sprawdzenia postępów w negocjacjach dotyczących realizacji inicjatyw mających na celu mitygację i adaptację do zmian klimatu. Polska stanowczym głosem mówi podczas COP28 o znaczeniu energii jądrowej dla bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwoju OZE. Do polskiego stanowiska w trwających negocjacjach osobiście przekonuje minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

– Produkcja czystej energii, chociaż bardzo dynamicznie się rozwija, jest dla Polski ogromnym wyzwaniem. Potrzebna jest modernizacja sieci elektroenergetycznych. OZE dziś są stabilizowane przez elektrownie węglowe, a w niedalekiej przyszłości będą przez niezawodne, elastyczne i stabilne źródło energii podstawowej, jakim będzie energetyka jądrowa. To źródło energii, które umożliwi zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, a także szansa na rozwój gospodarczy kraju – mówiła minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Prezydent Andrzej Duda i minister klimatu i środowiska zabiorą głos między innymi podczas Wydarzenia Net Zero Nuclear (2 grudnia 2023 r.). Państwa, które opracowały Tripling Nuclear Declaration (USA, Francja, UK, Szwecja, Finlandia, Korea Płd.), skierowały zaproszenie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, by poparł w imieniu Polski tę deklarację. Prezydent przyjął to zaproszenie.

Podczas COP28 zorganizowane zostanie wydarzenie, którego celem będzie uznanie strategicznego znaczenia energii jądrowej jako jednego z najważniejszych na świecie dostawców czystej energii elektrycznej oraz zobowiązanie rządów do dalszego wspierania tej energii. Głównym elementem wydarzenia jest zatwierdzenie i ogłoszenie deklaracji, która koncentruje się na zobowiązaniu rządów do uznania znaczenia energetyki jądrowej oraz współpracy w celu osiągnięcia globalnego celu, jakim jest potrojenie potencjału energii jądrowej do 2050 roku.

W wydarzeniu inaugurującym wezmą udział światowi przywódcy, tj. m.in.: Prezydent Francji Emmanuel Macron, specjalny wysłannik prezydenta USA ds. zmian klimatycznych John Kerry, do których dołączą ministrowie krajów popierających deklarację i liderzy branży. Spodziewany jest udział 21 krajów, które potwierdzi swoje poparcie dla deklaracji.

Od 30 listopada do 12 grudnia 2021 roku w Expo City w Dubaju odbywa się COP28. Tegoroczny szczyt klimatyczny upłynie pod znakiem podsumowania. Ponadto prezydencja Zjednoczonych Emiratów Arabskich ogłosiła zestaw priorytetów, na które chcą położyć największy nacisk podczas szczytu klimatycznego, a także w trakcie sprawowania prezydencji. Zaliczają się do nich: między innymi przyspieszenie transformacji energetycznej.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska