MKiŚ przeznaczy 140 mln zł na odbetonowanie polskich miast

Czas2 min

„Dziś uruchamiamy program odbetonowania aglomeracji do 50 tys. mieszkańców, na co przeznaczamy 140 mln zł. Miasta będą mogły otrzymać nawet 2 mln zł na tworzenie m.in. nawierzchni wodoprzepuszczalnych, parków i ogrodów oraz na budowę zbiorników retencyjnych” – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa 4 października 2023 r. w Nakle nad Notecią.

Jak wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, aż 97% z nich deklaruje posiadanie terenów zieleni w okolicy zamieszkania jako ważne. 9 na 10 osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej dwa razy w ciągu miesiąca odwiedziło tereny zielone w okolicy zamieszkania, a 75% badanych jest gotowych zaangażować się w tworzenie i dbanie o istniejące tereny zielone w najbliższej okolicy.

– Dlatego stworzyliśmy program wspierający miasta w realizacji przedsięwzięć służących: rozszczelnieniu powierzchni nieprzepuszczalnych, zwiększeniu udziału terenów zieleni w mieście oraz zwiększeniu możliwości retencyjnych miasta z zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. Wszystko to po to, by poprawić odporność miast na skutki zmian klimatu oraz podnieść jakość życia mieszkańców – podkreśliła minister.

Główną korzyścią programu będzie zapobieganie zjawisku miejskiej wyspy ciepła: likwidacja materiałów, takich jak beton, asfalt, cegła, które pochłaniają więcej promieni słonecznych, niż ich odbijają, a następnie oddają energię, podwyższając temperaturę otoczenia.

Minister dodała, że beneficjentem programu będą miasta o liczbie mieszkańców mniejszej lub równej 50 tys.

– Jest to najliczniejsza grupa miast, w których udział terenów zieleni w powierzchni miasta ogółem jest poniżej wartości średniej – w 569 miastach tereny zieleni średnio zajmują mniej niż 3,45% powierzchni miasta ogółem. Jest to zatem grupa, która w największym stopniu potrzebuje wsparcia – wyjaśniła.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia dofinansowaniu będą podlegały działania zmierzające do rozszczelnienia powierzchni nieprzepuszczalnej, polegające m.in. na: tworzeniu na miejscach postojowych nawierzchni wodoprzepuszczalnej (np. krata parkingowa, płyta ażurowa) z udziałem nawierzchni umożliwiającej naturalną wegetację; zakupie i nasadzeniu drzew, krzewów i innej zieleni w gruncie (w tym korytarze ekologiczne); założeniu rabaty bylinowej, łąki kwietnej itp.; założeniu parku kieszonkowego w gruncie; założeniu ogrodu deszczowego w gruncie; założeniu ogrodu roślin wodnych i bagiennych; budowie systemów oczyszczania wód opadowych opartych na przyrodzie, np. oczyszczalni hydrofitowych; czy zakupie i montażu małej architektury z zastosowaniem zieleni, posadowionej na powierzchni przepuszczalnej (tj. wiaty, zadaszenia, pergole, trejaże, altany, ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery itp.).

– Minimalne dotacje dla miast wyniosą 500 tys. zł, a maksymalne 2 mln zł – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Program będzie realizowany w latach 2023-2024, przy czym umowy z miastami będą podpisywane do 31 grudnia 2023 r. Nabór rozpoczął się 4 października 2023 r.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska