Młody naukowiec z Politechniki Łódzkiej laureatem nagrody MEN

Czas1 min

Dr inż. Ernest Stano z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ, otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Prowadzone przez dra Ernesta Stano badania dotyczą wszystkich użytkowników korzystających z energii elektrycznej i są bardzo ważne w kontekście rozliczenia za nią opłat.

Badania właściwości metrologicznych i eksploatacyjnych przekładników, podczas transformacji odkształconych prądów i napięć, mogą przyczynić się do poprawy jakości energii elektrycznej. Problem dotyczy monitorowania i kontrolowania ich wartości w sieciach elektroenergetycznych, co przyczynia się do poprawy wydajności, niezawodności i efektywności sieci, a także do identyfikacji i eliminacji potencjalnych źródeł odkształceń prądów/napięć – wyjaśnia młody naukowiec z Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ.

Co to są harmoniczne? – To sinusoidalne składowe o częstotliwościach wielokrotnie wyższych niż częstotliwość podstawowa prądu, która wynosi zazwyczaj 50 lub 60 Hz, w zależności od regionu. Występowanie harmonicznych w sieciach elektroenergetycznych może prowadzić do szeregu niewłaściwych skutków, takich jak: przepływ niepożądanych prądów, wzrost strat mocy, przegrzewania urządzeń, zakłóceń w komunikacji i awarii sprzętu elektronicznego – dodaje doktor Stano.

Wyższe harmoniczne w sieciach elektroenergetycznych mogą mieć negatywny wpływ na pracę rozmaitych sprzętów. Generowane są przez różne urządzenia i obciążenia podłączone do sieci elektrycznej. Wdrażanie odpowiednich rozwiązań technicznych i przestrzeganie norm dotyczących granicznych wartości wyższych harmonicznych obecnych w sieciach elektroenergetycznych, są istotne dla zapewnienia efektywnego i stabilnego ich funkcjonowania.

Prowadzone badania są bardzo istotne w kontekście rozliczenia opłat za energię elektryczną. Tu należy rozważyć koszty strat mocy w sieci elektroenergetycznej.

– Występowanie wyższych harmonicznych może prowadzić do zwiększonych strat mocy w sieci elektroenergetycznej. To one generują dodatkowe koszty dla dostawcy energii, który może zdecydować się uwzględnić te straty w rozliczeniach i naliczać opłaty dla użytkowników końcowych na podstawie ich wpływu na ogólną efektywność systemu. Dodatkowo ważnym aspektem kosztów jest fakturyzacja oparta na pomiarze wartości skutecznej prądu i napięcia, która jest standardową metodą rozliczania energii elektrycznej. Wyższe harmoniczne powodują zmianę tych wartości co oznacza, że faktyczna energia dostarczona do urządzeń może być wyższa lub niższa, niż ta odczytana na podstawie wartości skutecznej – tłumaczy doktor Stano praktyczne korzyści płynące z prowadzonych przez niego badań.

Młody naukowiec posiada już bogaty dorobek. Jest autorem i współautorem 24 publikacji, 6 patentów oraz wykonawcą 3 projektów.

Źródło: Politechnika Łódzka