Mniej odpadów na składowiskach w Lublinie

Czas1 min

Instalacja przetwarzania odpadów komunalnych z przeznaczeniem odzysku odpadów opakowaniowych powstała w Lublinie dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 15,7 mln zł. Inwestycja przy ul. Metalurgicznej w Lublinie umożliwi ograniczanie masy odpadów składowanych na wysypiskach o 30 tys. ton rocznie.

Realizacja przedsięwzięcia objęła uruchomienie w istniejącej hali instalacji segregującej odpady zebrane selektywnie o wydajności rocznej 30 tys. ton. Obok przeprowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych skonstruowano linię sortowniczą wyposażoną w niezbędne urządzenia technologiczne. Zamontowano również nowoczesny system wykrywania pożaru, dezodoryzacji powietrza, monitoringu oraz wagę najazdową. Placówka została wyposażona w dodatkowy sprzęt mobilny, w tym: ładowarkę, wózek widłowy elektryczny oraz kontenery.

W wyniku przetwarzania odpadów na linii, z ogólnego ich strumienia zostaną wysegregowane surowce możliwe do powtórnego wykorzystania. Z pozostałych odpadów produkowane będzie paliwo alternatywne (pre-RDF) w ilości ok 15,5 tys. ton rocznie, w całości przekazywane uprawnionym odbiorcom i w dalszej kolejności wykorzystywane przez nich w celach energetycznych.

Nowy zakład jest ważnym centrum realizacji recyklingu w regionie. Znacząca większość funkcjonujących tam instalacji do sortowania odpadów opakowaniowych to małe ośrodki o niskiej przepustowości, opierające się na technologii manualnego sortowania odpadów, które nie są w stanie zapewnić wystarczającej wydajności i poziomu odzysku surowców.

Inwestycja wniesie swój wkład w realizację celów postawionych przez krajową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która w swojej części pn. Środowisko zaleca sukcesywne ograniczanie masy odpadów deponowanych na składowiskach i ich wtórne, surowcowe wykorzystanie, a także w realizację celów Strategii na Rzecz Tworzyw Sztucznych Unii Europejskiej, która sugeruje ograniczenie zużycia do 2040 roku odpadów opakowaniowych na każdego mieszkańca, akcentując wagę przechodzenia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w kwietniu br. przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz Ekopak Sp. z o. o. w Lublinie. Środki krajowe przekazane beneficjentowi pochodzą z programu Racjonalna gospodarka odpadami, Cz. 2) Instalacje gospodarowania odpadami.

Źródło: NFOŚiGW

Zostaw komentarz