Mokradła – naturalne magazyny wody. Zbliża się ich dzień

Czas1 min

2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Tegoroczne hasło brzmi: „Już czas na przywrócenie mokradeł”, które podkreśla potrzebę rekultywacji mokradeł i wzywa wszystkich do podjęcia kroków w tym celu.

Jedno małe działanie może bowiem wywołać efekt rozchodzących się fal. To główna idea stojąca za wizualizacją kampanii, która przedstawia osobę aktywnie przywracająca mokradła poprzez nasadzanie roślin. Rozchodzące się fale oznaczają rozprzestrzenianie się idei oraz dalekosiężny wpływ nawet najmniejszych decyzji. Pierwszy raz Światowy Dzień Mokradeł świętowano w 1997 r. Dotychczas konwencję ratyfikowało 172 państw ze wszystkich regionów świata.

Źródło: GDOŚ

– Tereny podmokłe mają zdolność magazynowania wody podczas wezbrań, natomiast w czasie suszy stopniowo uwalniają zgromadzoną w nich wodę. Są zatem cennym elementem środowiska w kontekście walki z powodziami i suszami. Zadbanie o optymalne retencjonowanie wody i przywracanie mokradeł może uratować nas od wielu potencjalnych katastrof. Działać jednak trzeba już teraz, zanim będzie za późno – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Data obchodów Światowego Dnia Mokradeł upamiętnia podpisanie Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwanej konwencją ramsarską. W tym roku przypada 52. rocznica tego wydarzenia.

Celem konwencji ramsarskiej jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako wodno-błotne, poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową, a także podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli obszarów wodno-błotnych w kontekście zrównoważonego rozwoju na świecie.

Źródło: GDOŚ

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi działania zmierzające m.in. do zachowania i odtwarzania mokradeł. W tym celu w Polsce wyznaczono 19 obszarów wodno-błotnych. Dokumentami, które implementują założenia Konwencji są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Druga aktualizacja planów, które zacznie obowiązywać 23 marca 2023 r., przewiduje między innymi realizację działań naprawczych dla obszarów chronionych w zakresie dopływu zanieczyszczeń poprzez odtwarzanie mokradeł, tworzenie polderów oraz tworzenie stref buforowych.

Pod linkiem https://www.worldwetlandsday.org/ można znaleźć rejestr wydarzeń na świecie oraz zbiór działań dla mokradeł.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Zostaw komentarz