Mrągowo zmodernizuje sieć ciepłowniczą

Czas1 min

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie zainwestuje w rozbudowę systemu ciepłowniczego poprzez budowę sieci cieplnych z przyłączami oraz węzłami cieplnymi dwufunkcyjnymi. Przedsięwzięcie wesprze NFOŚiGW.

Inwestycja realizowana jest dla nowych odbiorców obecnie zasilanych w ciepło z indywidualnych pieców węglowych oraz dla odbiorców w domach nowo budowanych. Jak czytamy w komunikacie, podłączone do sieci zostaną 32 budynki mieszkalne.

Rozbudowa będzie wsparta kwotą ponad 5,9 mln zł z programu NFOŚiGW „Ciepłownictwo powiatowe”, w ramach drugiego naboru. Beneficjent zrealizuje inwestycję do końca 2025 r. W ramach projektu zostanie wybudowanych 2,53 km sieci przesyłających ciepło oraz 32 węzły cieplne.

Istniejący system ciepłowniczy Mrągowa spełnia wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego. Jest oparty o kotłownię lokalną, zlokalizowaną przy ul. Kolejowej, wyposażoną w 3 zainstalowane kotły (jeden kocioł o mocy 5,8 MW oraz dwa o mocy 11,6 MW każdy). Obecnie ponad 67 proc. energii cieplnej sprzedawanej w systemie ciepłowniczym w Mrągowie pochodzi z OZE (biomasa). Niezbędna jest jednak modernizacja sieci tranzytowej energii.

Na skutek inwestycji uzyskane zostanie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (o 8 448,53 GJ/rok) oraz mniej dwutlenku węgla trafi do atmosfery (o 958,61 ton/rok). W całości zadanie będzie kosztować ok. 7,3 mln zł.

Źródło: NFOŚiGW / Grafika: ZielonyRozwoj.pl

Zostaw komentarz