MRiT konsultuje z przedsiębiorcami dalszy rozwój taksonomii

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zachęca przedsiębiorców do udziału w konsultacjach organizowanych przez Komisję Europejską ws. dalszego rozwoju unijnych ram zrównoważonych środowiskowo działalności gospodarczych – tzw. Taksonomii UE.

Komisja Europejska uruchomiła 17 października konsultacje online nt. Taksonomii UE – EU Taxonomy Stakeholder Request MechanismZainteresowane podmioty mogą przedstawić swoją opinię i propozycje dotyczące nowych rodzajów działalności gospodarczych, które mogłyby zostać dodane do Taksonomii UE lub potencjalnych zmian technicznych kryteriów kwalifikacji dla działalności gospodarczych ujętych w rozporządzeniach delegowanych do rozporządzenia (UE) 2020/852 ws. taksonomii.

Uwagi i propozycje można składać do 15 grudnia 2023 r.  Zostaną one następnie przeanalizowane przez Techniczną Grupę Roboczą Platformy ds. Zrównoważonego Finansowania (organ doradczy Komisji Europejskiej).

Więcej informacji nt. nowego mechanizmu można znaleźć na stronie internetowej: https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance/stakeholder-request-mechanism_en

W przypadku, gdy wezmą Państwo udział w  konsultacjach, MRiT zachęca do podzielenia się tą informacją pod adresem: TaksonomiaUE@mrit.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii