NATO Science and Technology Board docenia polskiego naukowca

Czas1 min

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej otrzymał Medal Theodore’a von Kármána. NATO Science and Technology Board (STB) doceniła wyjątkowy wkład naukowca w dziedzinę technologii radarowej.

Prof. Krzysztof Kulpa na co dzień kieruje Pracownią Technik Radiolokacyjnych, jest też zastępcą dyrektora Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa. Specjalizuje się w obszarze przetwarzania sygnałów za pomocą technik cyfrowych, w szczególności sygnałów radarowych.

Naukowiec opublikował ponad 500 artykułów na temat technologii radarowej, w tym ponad 100 dotyczących radarów pasywnych, i intensywnie współpracował z ekspertami wojskowymi w celu zintegrowania radarów pasywnych z sieciami dowodzenia i kontroli oraz zastosowania ich na współczesnym polu walki. Od 1999 r. pracował w NATO Science and Technology Organization (STO), gdzie kierował kilkoma grupami badawczymi i seriami wykładów, głównie w Panelu Sensors and Electronics Technology (SET). Czterokrotnie zdobył nagrodę SET Panel Excellence Award.

Prof. Krzysztof Kulpa jest laureatem wielu nagród Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne. Otrzymał Medal Komisji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi i Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

Medal von Kármána przyznawany jest za całokształt zaangażowania w międzynarodową współpracę naukowo-techniczną w NATO oraz za wkład w działania NATO Science and Technology Organization. To najważniejsza tego typu nagroda w dziedzinie obronności w krajach NATO. Jest przyznawana od 1972 r. i dotychczas uhonorowano nią 53 osoby. Prof. Kulpa jest pierwszym laureatem z Polski.

Źródło: Politechnika Warszawska

Zostaw komentarz