Nauki obliczeniowe wspierają zrównoważony rozwój

Dr inż. Paweł Poczekajło, adiunkt w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, wszedł w skład rady programowej jednego z paneli tematycznych organizowanej w lipcu 2024 r. w Maladze (Hiszpania) 24. Międzynarodowej Konferencji Nauk Obliczeniowych.

Konferencja zgromadzi naukowców z różnych ośrodków badawczych w świecie zajmujących się złożonymi metodami obliczeniowymi. Hasło wydarzenia brzmi: „Computational Science: Guiding the Way Towards a Sustainable Society” („Nauki obliczeniowe: wytyczanie drogi ku zrównoważonemu społeczeństwu”). Zgodnie z tematem przewodnim preferowane są wystąpienia podkreślające rolę nauk obliczeniowych we wspomaganiu multidyscyplinarnych badań nad zrównoważonym rozwojem społeczeństwa.

Konferencja odbędzie się w ramach sesji głównej i kilku sesji panelowych. Ich tematyka dotyczy m.in. zastosowania metod numerycznych w opiece zdrowotnej i w medycynie, optymalizacji obliczeniowej, uczenia maszynowego, analizy sieciowej, algorytmów numerycznych i arytmetyki komputerowej, a także obliczeń kwantowych.

Dr inż. Paweł Poczekajło znalazł się w radzie programowej panelu dotyczącego algorytmów numerycznych i arytmetyki komputerowej w naukach obliczeniowych. Obszar tematyczny obejmuje modelowanie i symulację komputerową, a także obliczenia o wysokiej wydajności i algorytmy intensywnie wykorzystujące dane do zastosowań naukowych. Propozycje wystąpień do tego panelu można było zgłaszać do 12 stycznia 2024 r.

Zdjęcie: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska