NCBR/KPK wspiera polskie podmioty podczas Europejskiego Tygodnia Wodorowego 2023

Czas1 min

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE dołączył w dniach 20-24 listopada 2023 r. do grona wystawców na European Hydrogen Week (Europejski Tydzień Wodorowy) w Brukseli, żeby wesprzeć wszystkie polskie organizacje w udziale w europejskich działaniach na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Z roku na rok rośnie aktywność polskich organizacji w działaniach europejskiego partnerstwa Clean Hydrogen. Coroczna oferta konkursowa tego partnerstwa na badania naukowe i innowacje to jedna z form wsparcia, jakie są udzielane uczestnikom rozwijającego się ekosystemu wodorowego łańcucha wartości. Horyzont Europa to także liczne inne opcje grantowe dla jednostek zainteresowanych tym obszarem działania. Byliśmy pewni, że warto skupić polską społeczność wodorową pod wspólnym szyldem w Brukseli.

NCBR i partnerzy

Do naszej przestrzeni wystawowej dołączyli współwystawcy:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – inicjator i integrator ekosystemu dolin wodorowych w Polsce,
  • Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, Centrum Technologii Wodorowych
  • Politechnika Gdańska – Centrum Technologii Wodorowych
  • Instytut Lotnictwa – SBŁ

W ramach bogatego programu prezentacji na stoisku KPK, goście Tygodnia Wodorowego mieli okazję poznać także projekty Instytutu Maszyn Przepływowych – PAN/KEZO, Politechniki Śląskiej oraz znanych polskich firm inżynieryjnych: Biproraf S.A. i SBB Energy.

Dużym zainteresowaniem odwiedzających nasze stoisko cieszył się też portal WIDERA – bezpłatne narzędzie wspierające łączenie wnioskodawców z ekspertami oceniającymi wnioski przed złożeniem ich do konkursów Horyzontu Europa, zbudowane w ramach projektu NCP_WIDERA.NET koordynowanego przez KPK.

Networking i plany na przyszłość

Europejski Tydzień Wodorowy odwiedziło w tym roku ok. 8 tysięcy osób. To platforma międzynarodowego networkingu z uczestnikami nie tylko z obszaru UE, ale także z Brazylii, RPA czy Kazachstanu – kierunków wynikających ze strategii Komisji Europejskiej Global Gateway w zakresie klimatu i energii. Dla polskiego środowiska integrującą i inspirującą rolę odegrało także zorganizowane w trzecim dniu targów spotkanie networkingowe w brukselskiej siedzibie NCBR, na którym gościliśmy blisko 100 gości.

Sukces pierwszej polskiej obecności na Tygodniu Wodorowym zachęca do planowania zaangażowania w kolejnej edycji w listopadzie 2024 r. Będziemy o tym rozmawiali szczegółowo ze wszystkimi zainteresowanymi już w styczniu 2024 r., podczas dorocznego Dnia Informacyjnego programu Horyzont Europa, organizowanego przez KPK, na którym nie zabraknie tematyki związanej z badaniami i innowacjami w technologiach wodorowych.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE