NFOŚiGW ogłasza konkurs na operatorów Czystego Powietrza w województwie warmińsko-mazurskim

Czas1 min

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje kolejny etap wsparcia dla najuboższych w realizacji przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze” poprzez drugi program priorytetowy  „Operatorzy w programie „Czyste Powietrze”. Tym razem pilotaż odbędzie się w województwie warmińsko-mazurskim. Pierwszy jest już realizowany w województwie małopolskim.

Celem  pilotażu realizowanego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego jest wypracowanie najlepszych rozwiązań kompleksowego wsparcia dla beneficjenta Części 2) lub 3) programu „Czyste Powietrze” poprzez zebranie doświadczeń w kolejnym regionie. Operatorzy mają zapewnić wsparcie w całym procesie udziału w Programie: od budowania świadomości związanej z potrzebą termomodernizacji budynku wraz z wymianą nieefektywnego źródła na paliwo stałe.

NFOŚiGW zaprasza podmioty zainteresowane programem do zapoznania się z ogłoszeniem i udział w konkursie na OPERATORÓW, który rusza już 04.09.2023 r.!

Dokumentacja konkursowa zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące naboru takie jak m.in. cel, zakres oraz terminy, a także określa niezbędne wymagania wobec operatora.
Więcej

Pula środków przeznaczona na realizację naboru wynosi 3 mln zł, przy czym maksymalna kwota przypadająca na jedną umowę wynosi 1 mln zł. W odróżnieniu od pilotażu w województwie małopolskim, działania operatorów w będą realizowane na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego (nie przewidziano podziału na regiony).

Zadaniem wybranych w ramach naboru operatorów będzie dotarcie do osób najbardziej potrzebujących – Beneficjentów Części 2) i Części 3) programu „Czyste Powietrze” i wsparcie ich w całym procesie ubiegania się o dofinansowanie oraz realizacji inwestycji. W pierwszym etapie operatorzy zidentyfikują potencjalnych beneficjentów, przedstawią korzyści płynące z realizacji inwestycji oraz wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie pomogą w doborze rozwiązań technicznych, zweryfikują możliwość otrzymania dofinansowania oraz oszacują koszty inwestycji wraz z określeniem wysokości dofinansowania. Zadaniem operatora będzie również wsparcie w wyborze audytora energetycznego, wykonawcy prac budowlanych, a także przygotowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Natomiast w drugim etapie operatorzy zapewnią pomoc w koordynacji całego procesu inwestycyjnego m.in. poprzez wsparcie w sporządzeniu harmonogramu realizacji prac, weryfikacji zgodności prac z zakresem wskazanym w audycie energetycznym oraz dobór właściwych materiałów i urządzeń. Zadaniem operatora będzie zapewnienie zgodności realizowanego przedsięwzięcia z wymaganiami programu „Czyste Powietrze” oraz pełne rozliczenie projektu w ramach dofinansowania.

Program pilotażowy został wypracowany we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, WFOŚiGW w Olsztynie oraz ekspertami Banku Światowego.

Źródło: NFOŚiGW