Nowy profesor tytularny w Politechnice Łódzkiej

Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. inż. Piotrowi Dziuganowi z Politechniki Łódzkiej tytuł profesora nauk techniczno-inżynieryjnych. Naukowiec z Katedry Biotechnologii Środowiskowej należy do grona najwybitniejszych w Politechnice Łódzkiej w dyscyplinie inżynieria chemiczna, w której otrzymał tytuł.

Najistotniejsze osiągnięcia naukowe prof. Piotra Dziugana prowadzą do postępu w zagospodarowaniu przez zakłady przemysłowe materiałów odpadowych i ciepła odpadowego, powstających w różnych procesach produkcyjnych.

Przykładem jest stworzony i wdrożony we współpracy z zakładem Polmos Żyrardów cyrkularny system zeroemisyjny oparty o energetyczne przetwarzanie biomasy i rolnicze zagospodarowanie powstałych popiołów.

Ponadto razem z Krajową Spółką Cukrową naukowiec z PŁ opracował pakiet technologii wykorzystujących przetwarzanie produktów ubocznych z produkcji cukru w kierunku wytwarzania biopaliw i produktów green chemicals.

Prof. Piotr Dziugan prowadzi także, głównie we współpracy międzynarodowej z Beijing Forestry University (Chiny), badania nad wykorzystaniem bakterii fermentacji mlekowej w wybranych aplikacjach. Z tego obszaru badawczego opracował przed laty liofilizowaną piekarską kulturę starterową, która została wdrożona do produkcji przemysłowej.

Prof. Piotr Dziugan poza działalnością naukową interesuje się radiotechniką i historią sztuki.

Źródło: Politechnika Łódzka