Odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii

Czas2 min

Przedstawiciele samorządu i firm sektora energetycznego oraz nauki spotkali się podczas XXVII posiedzenia Regionalnej Rady ds. Energii. Wydarzenie odbyło się 24 maja 2023 roku w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej. Zgromadzonych przywitali Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. Janusz Kotowicz oraz przewodniczący Regionalnej Rady ds. Energii, Zastępca Prezydenta Rybnika Janusz Koper.

Głównym tematem posiedzenia było magazynowanie energii oraz technologie wodorowe. Dyskusja dotyczyła także transformacji energetycznej i polityki klimatycznej w Unii Europejskiej. Profesor Kotowicz przedstawił zgromadzonym przygotowany we współpracy z prof. Tadeuszem Chmielniakiem referat nt. wybranych zagadnień gospodarki wodorowej i magazynowania energii. Następnie zgromadzeni mieli okazję wysłuchać przedstawicieli Enea Operator, PGE Energia Odnawialna oraz Tauron Dystrybucja, którzy mówili o doświadczeniach ich przedsiębiorstw z realizacji projektów magazynowania energii. Przedstawiciele Fundacji Śląskie Magazyny Energii na czele z prezesem zarządu p. Januszem Gładyszem przedstawili perspektywy rozwoju technologii magazynowania energii w regionie.  

– Rada jest miejscem wymiany myśli w zakresie oszczędzania i magazynowania energii, a także sposobów tańszego jej pozyskiwania – powiedział prof. Kotowicz. W posiedzeniach rady udział biorą prezydenci i burmistrzowie śląskich miast, przedstawiciele Politechniki Śląskiej i firm sektora energetycznego. – Śląsk zawsze był liderem w zakresie energii. Kiedyś opartej na węglu, ale teraz to się zmienia. Wszyscy mamy świadomość transformacji przemysłu energetycznego. Coraz częściej mówimy o technologiach wodorowych. Przykładami są tutaj miasta Gliwice i Rybnik. To ostatnie intensywnie współpracuje w tym zakresie z Politechniką Śląską, gdzie utworzone będzie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Technologii Wodorowych – dodał prorektor.

Podczas ostatniego posiedzenia rady uczestnicy dyskutowali także o wysokich kosztach energii, które stanowią ogromny problem dla miast. – W ciągu ostatnich dwóch lat koszty te wzrosty o kilkaset procent, stąd nasze działania w zakresie OZE- czyli odnawialnych źródeł energii. Panele fotowoltaiczne, znajdują się już na wielu obiektach użyteczności publicznej. Jednak zarówno produkcja, jak i wykorzystanie tego rodzaju energii nie jest stabilne. W związku z tym musimy wiedzieć w jaki sposób zabezpieczyć się, gdy tego prądu potrzebujemy więcej i jak go zmagazynować, gdy mamy nadwyżki. Chcemy porozmawiać zarówno z naukowcami, dystrybutorami energii jaki i producentami magazynów energii i dowiedzieć się jakie są ich doświadczenia w tym zakresie – powiedział Janusz Koper, wiceprezydent Rybnika i przewodniczący Regionalnej Rady ds. Energii

Jak podkreślił Witold Magryś ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, każde posiedzenie rady jest okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń. – Regionalna Rada ds. Energii jest pierwszym tego typu forum. Działa już od 10 lat, łączy się tutaj sfera naukowa i praktyczna. Mamy nadzieję, że dzięki temu będziemy krok do przodu w stosunku do wyzwań, jakie dostarcza nam rzeczywistość – podkreślił. 

Regionalna Rada ds. Energii (RRE) została powołana z inicjatywy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwietniu 2013 r. Idea leżąca u podstaw rozpoczęcia prac tego gremium wynikała z coraz większego znaczenia problematyki energetycznej w aspekcie zarówno bezpieczeństwa energetycznego naszych miast jak i sprawności działania rynku energii.

Misją Rady jest pełnienie funkcji platformy komunikacji i współpracy między różnego rodzaju podmiotami działającymi w woj. śląskim w sferze energii, a także podejmowanie działań o charakterze konsultacyjnym i opiniotwórczym w powyższym zakresie.

Źródło: Politechnika Śląska