Operator zamawia kolejne liczniki zdalne

Czas3 min

ENERGA-OPERATOR nie zwalnia tempa wdrażania liczników zdalnego odczytu w swojej sieci. Spółka właśnie ogłosiła przetarg na zakup 946 507 szt. fabrycznie nowych tego typu urządzeń. ENERGA-OPERATOR planuje objąć zdalnym pomiarem wszystkich swoich klientów do 2026 roku.

– Liczniki zdalnego odczytu to jeden z filarów transformacji energetycznej, dzięki któremu możliwe stanie się sprawne zarządzanie zdecentralizowanym systemem elektroenergetycznym w znaczącym stopniu opartym o rozproszone OZE – mówi Łukasz Głowacki Dyrektor Departamentu Pomiarów w ENERGA-OPERATOR

– Dlatego ENERGA-OPERATOR traktuje zadanie wdrożenia zdalnego pomiaru priorytetowo. Obecnie korzysta z niego już ponad 2,2 miliona odbiorców przyłączonych do sieci ENERGA-OPERATOR. Zamierzamy zamontować zdalne liczniki u wszystkich naszych klientów jeszcze przed wskazanym w Prawie Energetycznym terminem – dodaje Łukasz Głowacki

Nowy przetarg na blisko milion liczników

Ogłoszony właśnie przetarg obejmuje sukcesywne dostawy liczników zdalnego odczytu wraz z modemami komunikacji zastępczej do wszystkich Oddziałów Energa-Operator w latach 2024–2025.

Liczba zamówionych, fabrycznie nowych urządzeń wynosi 946 507 szt. w tym:

413 602 szt. liczników jednofazowych, dwukierunkowych, wielotaryfowych z zegarem wewnętrznym i profilem obciążenia o następujących parametrach: napięcie odniesienia: 230V, prąd bazowy max 5A /prąd rozszerzony min. 40A.

532 905 szt. liczników trójfazowych, dwukierunkowych, wielotaryfowych z zegarem wewnętrznym i profilem obciążenia o następujących parametrach: napięcie odniesienia 3x 230/400V, prąd bazowy max 5A/ prąd rozszerzony min. 80A.

Przetarg przewiduje także dostawę 47 352 szt. modemów komunikacji zastępczej GSM do zastosowania w licznikach jednofazowych i trójfazowych, wszędzie tam, gdzie infrastruktura do transmisji danych z wykorzystaniem linii elektroenergetycznej (PLC) nie została jeszcze przygotowana.

Termin składania ofert upływa 11 lipca 2023 roku. ENERGA-OPERATROR przewiduje zawarcie umowy na wrzesień 2023 roku.

Nowe możliwości dla ENERGA-OPERATOR i odbiorców energii

Liczniki zdalnego odczytu są niezbędne do bilansowania systemu elektroenergetycznego opartego w znacznym stopniu o OZE. Zapewniają zdolność do dokładniejszego prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną i moc. Ułatwiając tym samym odpowiednie zaplanowanie pracy źródeł wytwórczych.

Zdalne liczniki pozwolą także na identyfikowanie zdarzeń sieciowych wymagających reakcji w celu utrzymania ciągłości i jakości świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Zapewnią też m.in. możliwość monitorowania parametrów dostarczanej energii i powiadomienia operatora o błędach technicznych sieci, takich jak np. brak fazy. Z ich wykorzystaniem zdalnie realizowane są też już teraz niektóre usługi, takie jak zmiana grupy taryfowej w przypadku zmiany umowy przez klienta.

Zdalne opomiarowanie w niedalekiej przyszłości umożliwi szerokie uczestnictwo użytkowników sieci elektroenergetycznej w rynku nowych usług związanych z transformacją energetyczną m.in. tych dotyczących elastyczności sieci, a także powstanie nowych taryf dynamicznych, w których np. cena energii elektrycznej będzie mogła być aktualizowana co godzinę w zależności od aktualnego poziomu jej generacji i zapotrzebowania na nią. Pozwoli to na korzystanie z niej wtedy, kiedy jest najtańsza. Stosowane przez ENERGA-OPERATOR zdalne liczniki wyposażone są również w port USB, który będzie mógł być wykorzystany do skomunikowania licznika z siecią domową i innymi urządzeniami w ramach tzw. inteligentnego domu (smart home), co ułatwi automatyzację procesów korzystania z taniej energii.    

– Montaż zdalnych liczników to tylko część z niezbędnych działań, które mają na celu przygotowanie ENERGA-OPERATOR do pełnego wykorzystania ich możliwości. Obecnie pracujemy również nad dostosowaniem naszych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych do współpracy z powstającym właśnie Centralnym Systemem Informacji o Rynku Energii – mówi Ewa Sikora Dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych w ENERGA-OPERATOR – To ogromne wyzwanie, musimy zapewnić możliwość zautomatyzowanego, codziennego przekazywania do Operatora Informacji Rynku Energii kompletu danych z każdego naszego licznika zdalnego odczytu, w czasie rzeczywistym, w przedziałach nie tylko godzinowych, ale i minutowych. Z przedsiębiorstwa, którego głównym zadaniem było do tej pory dostarczanie energii elektrycznej stajemy się firmą, dla której nie mniej ważne jest dostarczenie informacji. Od jakości i niezawodności dostarczanych przez nas danych zależeć będzie nie tylko poprawne działanie rynku energii, ale przede wszystkim stabilna i bezpieczna praca Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Podobne wyzwania dotyczą przyjmowania i realizowania zleceń na rzecz klientów ENERGA-OPERATOR w ciągu minut, w stosunku do obecnie przewidzianego na to czasu, który wynosi od 14 do 30 dni – podsumowuje Ewa Sikora.  

Nowa wersja Mojego Licznika

ENERGA-OPERATOR przygotowała nową wersję aplikacji Mój Licznik pozwalającej na bieżące monitorowanie zużycia energii elektrycznej każdemu użytkownikowi sieci, u którego zamontowany został już licznik zdalny. Z Mojego Licznika korzysta już niemal 118 tysięcy kont. Jest on dostępny za pomocą tradycyjnego portalu, jak również aplikacji na urządzenia mobilne (iOS, Android). Nowa wersja oferuje nie tylko poprawioną wydajność i częstotliwość aktualizacji danych, ale też szereg udogodnień m.in. dla prosumentów oraz przedsiębiorców, którzy mogą np. monitorować poziom wartości energii biernych, w tym także energii biernej pojemnościowej. 

Źródło: Energa Operator

Zostaw komentarz