Paliwo E10 – co musisz wiedzieć?

Czas6 min

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo – benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

Przystosowanie silnika do zasilania benzyną silnikową E10 można sprawdzić w instrukcji pojazdu, na klapie wlewu paliwa lub u sprzedawcy czy producenta pojazdu. Według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego średni wiek samochodu osobowego w 2020 roku wynosił w Polsce 14,3 roku. Znaczna większość pojazdów osobowych z silnikiem o zapłonie iskrowym wyprodukowanych po 1 stycznia 2010 r. jest przystosowania do stosowania benzyn silnikowych E10. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA opracowało raport dotyczący kompatybilności samochodów różnych marek i modeli względem używania benzyny E10. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje na potrzeby kierowców przeglądarkę, w której będzie można sprawdzić kompatybilność samochodów danej marki z danego rocznika.

Wyszukiwarka jest dostępna na stronie e10.klimat.gov.pl

Na stacjach paliw pojawią się obowiązkowe oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów określające rodzaj wydawanego paliwa. Sposób oznakowania, formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem. Zgodnie z przepisami na dystrybutorze paliwa na stacji benzynowej musi znajdować się niżej przedstawione oznakowanie w formie naklejki:

Benzyna E10 jest już szeroko stosowana na całym świecie, w tym w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii. Od 2016 r. jest również paliwem wzorcowym, na którym nowe samochody są testowane pod kątem emisji i osiągów. Zgodnie z raportem organizacji zajmującej się wykorzystaniem biokomponentów ePure bioetanol ma mniejszy ślad węglowy – średnio o ok. 70% w porównaniu z paliwami kopalnymi takimi jak benzyna silnikowa pochodząca z przeróbki ropy naftowej.

Polska będzie 19 krajem w UE, który wprowadzi paliwo E10. Paliwo to jest już dostępne w Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niderlandach, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Luksemburgu, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Szwecji i Węgrzech. Dodatkowo w Europie E10 jest dostępna także m.in. w Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Zastosowanie bioetanolu w benzynie E10 nie jest samo w sobie rewolucyjne – bioetanol jest już obecny w ogólnodostępnych benzynach silnikowych 95 i 98. Szacuje się, że zwiększenie zawartości bioetanolu w benzynie jedynie w niewielkim stopniu wpłynie na wzrost zużycia paliwa (rzędu 1 do 2%), co jest trudne do wyodrębnienia z innych czynników wpływających na zużycie paliwa, takich jak np. styl jazdy czy ciśnienie w oponach.

Głównym celem zmian jest ograniczenie negatywnego wpływu sektora transportu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, w tym poprawa jakości powietrza w dużych miastach gdzie transport samochodowy jest głównym emitentem zanieczyszczeń (smogu). Ponadto, zwiększenie udziału zrównoważonych biopaliw w paliwach transportowych umożliwi Polsce osiągnięcie unijnego celu 14% udziału paliw pochodzących z surowców odnawialnych w paliwach zużytych w transporcie oraz zmniejszy zależność od paliw kopalnych.

Benzyna „Premium” 98 nie ulegnie zmianie – format E10 zostanie wprowadzony jedynie w benzynach 95, natomiast benzyny „Premium” 98 dalej będą sprzedawane w formacie E5. W przypadku, gdy pojazd, zgodnie z deklaracją producenta, jest przystosowany do stosowania benzyny silnikowej E10, można ją mieszać z benzyną silnikową „Premium” 98 w dowolnych proporcjach. Przy braku informacji dotyczącej możliwości stosowania benzyny silnikowej E10 w instrukcji pojazdu kompatybilność pojazdu można sprawdzić w wyszukiwarce opracowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i udostępnionej na stronie e10.klimat.gov.pl. albo poprzez kontakt ze sprzedawcą lub producentem pojazdu.

Pytania i odpowiedzi dotyczące benzyny silnikowej E10

Co odróżnia benzynę E10 od benzyny E5 wykorzystywanej do tej pory?

Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie 5% objętościowo bioetanolu, podczas gdy benzyna E10 zawiera maksymalnie 10% objętościowo bioetanolu.

Czy obecnie można kupić benzynę niezawierającą bioetanolu?

W Polsce można zakupić benzynę silnikową 95, która zamiast bioetanolu zawiera jako biokomponent eter etylo-tert-butylowy wyprodukowany z bioetanolu. Benzyny niezawierające żadnych biokomponentów (bioetanolu i/lub eterów) nie są dostępne w Polsce od wielu lat.

Jak można rozpoznać benzynę E10 podczas tankowania na stacji paliw?

Wszystkie stanowiska wydające (dystrybutory i pistolety wydawcze) benzynę E10 będą oznaczone naklejką „E10” zgodnie z obowiązującymi przepisami o konieczności graficznego informowania klienta. Należy upewnić się, czy benzyna silnikowa E10 może być stosowana w pojeździe zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji obsługi pojazdu lub ze wskazaniami producenta pojazdu.

Czy można mieszać ze sobą benzynę E10 z benzyną „Premium” 98?

W przypadku gdy pojazd, zgodnie z deklaracją producenta, jest przystosowany do stosowania benzyny silnikowej E10, można ją mieszać z benzyną silnikową „Premium” 98 w dowolnych proporcjach.

Dlaczego podjęto decyzję o zamianie benzyny 95 w formacie E5 na E10?

Głównym celem jest zwiększenie udziału zrównoważonych biopaliw w paliwach transportowych.
Ta zmiana jest konieczna, aby zmniejszyć negatywny wpływ sektora transportu na środowisko, w tym na zdrowie ludzi i jakość powietrza oraz ułatwić Polsce osiągnięcie unijnego celu, tj.  14%-procentowego udziału paliw pochodzących z surowców odnawialnych w paliwach zużytych w transporcie a także zmniejszyć zależność od paliw kopalnych. Realizacja tego celu przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu.

Benzyna E10 jest już szeroko stosowana na całym świecie, w tym w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii. Od 2016 r. jest również paliwem wzorcowym, na którym nowe samochody są testowane pod kątem emisji i osiągów.

Jaka jest zaleta dodania większej ilości bioetanolu do benzyny?

Bioetanol w benzynie ogranicza emisję CO2 z sektora transportowego, co pozytywnie wpływa na poprawę jakości powietrza, w szczególności w dużych miastach, a przez to na ochronę zdrowia ludzi i środowiska . Zmniejsza również w pewnym stopniu uzależnienie od paliw kopalnych.

Czy wszystkie pojazdy są kompatybilne z benzyną E10?

Benzyna silnikowa E10 jest kompatybilna ze zdecydowaną większością silników o zapłonie iskrowym. Znaczna większość pojazdów osobowych z silnikiem o zapłonie iskrowym wyprodukowanych po 1 stycznia 2010 r. jest przystosowana do stosowania benzyn silnikowych E10. Informację na ten temat można znaleźć w karcie samochodu oraz na korku wlewu paliwa. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA opracowało raport dotyczący kompatybilności samochodów różnych marek i modeli względem używania benzyny E10.

Jaki wpływ ma benzyna silnikowa E10 na mój samochód?

Jeżeli silnik twojego samochodu jest przystosowany do zasilania benzyną silnikową E10, to nie odczujesz praktycznie żadnej różnicy, zwłaszcza jeżeli chodzi o trwałość czy moc silnika. Benzyna silnikowa E10, ze względu na większą zawartość bioetanolu, wytwarza nieco mniejszą ilość energii niż benzyna silnikowa E5, dlatego też możliwy jest niewielki wzrost zużycia paliwa (o około 1 do 2%). Jednak różnicę tę trudno wyodrębnić od innych czynników wpływających na zużycie paliwa, takich jak np. styl jazdy czy ciśnienie w oponach. W przypadku gdy pojazd nie jest przystosowany fabrycznie do eksploatacji na benzynie silnikowej E10, nie należy tankować takiego paliwa. Stosowanie benzyny silnikowej E10 w samochodach niedostosowanych to takiego paliwa może spowodować, w perspektywie średnio lub długoterminowej, uszkodzenie układu paliwowego.

Co w przypadku, gdy nie mam informacji, czy mój model pojazdu jest kompatybilny z benzyną silnikową E10?

W takiej sytuacji należy potwierdzić możliwość stosowania benzyny E10:

  • w wyszukiwarce opracowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dostępnej na stronie e10.klimat.gov.pl.,
  • sprawdzając zapisy o typie paliwa, jakim pojazd może być zasilany, w instrukcji obsługi pojazdu,
  • sprawdzając oznaczenie graficzne o typie paliwa na klapie wlewu paliwa,
  • pytając producenta samochodu, lokalnego dealera.

Jeśli nadal nie masz pewności, użyj benzyny E5. Pozostanie ona w dalszym ciągu dostępna na stacjach benzynowych jako benzyna 98-oktanowa.

Możliwość zgłaszania nieprawidłowości

Jeżeli w trakcie użytkowania Wyszukiwarki wystąpią nieprawidłowości, uprzejmie proszę zgłaszać je na adres mailowy: drp@klimat.gov.pl. Każde otrzymane zgłoszenie będzie podlegać weryfikacji, a następnie, w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości, niezwłocznie zostanie dokonana stosowna zmiana w wyszukiwarce. Dziękujemy za Państwa udział w usprawnieniu narzędzia do weryfikacji kompatybilności samochodów osobowych z benzyną e10.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska