PGE Ekoserwis poszerza współpracę z przedstawicielami nauki na rzecz GOZ

Czas2 min

PGE Ekoserwis, spółka z Grupy PGE, oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Inicjatywa umożliwi prowadzenie wspólnych projektów badawczych oraz realizację przedsięwzięć, dotyczących zwiększania możliwości zagospodarowania surowców antropogenicznych – głównie ubocznych produktów spalania i wydobycia, w różnych branżach i kierunkach.

Zapoczątkowana listem intencyjnym współpraca pomiędzy PGE Ekoserwis a Wydziałem Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej przyczyni się między innymi do efektywnego wykorzystania surowców naturalnych, optymalnego korzystania z materiałów ze składowisk i hałd, a także opracowywania rozwiązań mających na celu zapobieganie powstawaniu czy składowaniu odpadów. Planowane jest również wspólne przygotowywanie publikacji naukowych lub patentów w przypadku odkrycia innowacyjnego rozwiązania, jak również promocja zagadnień dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego.

Założeniem gospodarki obiegu zamkniętego jest ochrona surowców naturalnych oraz powtórne stosowanie tych, które już raz wykorzystano. Nadając „drugie życie” różnym materiałom, GOZ minimalizuje emisję dwutlenku węgla i chroni środowisko naturalne. Centrum Badań i Rozwoju GOZ Grupy PGE realizuje zadania zbliżające energetykę do ekologii.


Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie

W ciągu swojej ponad stuletniej historii Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie nieprzerwanie jest jednym z najważniejszych ośrodków badawczych w kraju i na świecie. Przekłada się to na zdobycie pozycji lidera w dziedzinie badań oraz innowacyjnych rozwiązań. Efektem jest wykształcenie pond 23 tys. wysoko wyspecjalizowanymi absolwentów, którzy znajdują zatrudnienie w różnych branżach polskiego i światowego przemysłu. Obszary badawcze, którymi zajmuje się Wydział to, m.in.: nowoczesne technologie wydobycia i przeróbki surowców naturalnych, przetwarzanie i wykorzystanie surowców antropogenicznych, materiały i technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym, projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii, rekultywacja i rewitalizacja terenów przekształconych, inżynieria bezpieczeństwa, lądowa, środowiska, sanitarna, a także inżynieria procesów produkcyjnych i zarządzanie, odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczna, jak również wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo i ogrzewnictwo obiektów.

Centrum Badań i Rozwoju GOZ Grupy PGE

Utworzone przez Grupę PGE Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego to ośrodek kompetencji badawczo-rozwojowych, którego zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE. Jego działalność to ważny etap w procesie transformacji zmierzającej w kierunku bezemisyjnej i w pełni ekologicznej energetyki. Głównym zadaniem Centrum Badań i Rozwoju GOZ jest opracowywanie rozwiązań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów oraz optymalne wydłużenie życia i efektywne wykorzystanie surowców. Rozwiązania te są dedykowane zarówno do obecnej dziś energetyki konwencjonalnej, jak również dla energetyki odnawialnej.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna