PGE Ventures sprzedaje udziały w PySENSE

Czas2 min

PGE Ventures, spółka z Grupy PGE odpowiedzialna za inwestycje w startupy, po osiągnieciu celów inwestycyjnych sprzedała udziały w spółce PySENSE, osiągając kilkukrotny zwrot zainwestowanego kapitału.


-Cieszymy się, że jako PGE Ventures byliśmy częścią tego projektu. To kolejna inwestycja, w której nie tylko wsparliśmy rozwój startupu, ale także zrealizowaliśmy nasze strategiczne cele inwestycyjne. Kibicujemy założycielowi w dalszym skalowaniu biznesu PySENSE na arenie międzynarodowej, jednocześnie dziękując za kilkuletnią historię współpracy – powiedział Tomasz Jakubiak, prezes zarządu PGE Ventures.

PGE Ventures zakończyła po 4 latach swoja obecność w spółce PySENSE działającej w sektorze IoT. Jest to kolejny zakończony sukcesem projekt inwestycyjny PGE Ventures. Sprzedaż udziałów w spółce wpisuje się w strategię PGE Ventures i spełnia wszystkie przyjęte przez spółkę kryteria w zakresie wyjść inwestycyjnych zarówno w wymiarze finansowym poprzez uzyskanie satysfakcjonującej stopy zwrotu, jak i w wymiarze strategicznym zakładającym kilkuletni horyzont inwestycyjny. W wyniku sprzedaży udziałów, PGE Ventures osiągnęła przychód na poziomie prawie czterokrotnie przekraczającym kwotę inwestycji (mnożnik Cash on Cash = 3,75x). Pozyskane środki pozwolą na zrealizowanie kilku nowych inwestycji kapitałowych PGE Ventures, z czego dwie planowane są jeszcze w tym roku.

Spółka przez ostatnie lata osiągnęła dojrzałość operacyjną co umożliwiło dalszy, szybki rozwój na rynku lokalnym i międzynarodowym. Współpraca z PGE Ventures pozwoliła firmie w początkowej fazie rozwoju na zbudowanie zespołu i stworzenie stabilnej struktury organizacyjnej oraz ułatwienie realizacji projektów w ramach całej grupy PGE. Ze swojej strony dziękujemy za kilka lat owocnej współpracy – powiedział Tomasz Leszczyński, założyciel PySENSE sp. z o.o.

To drugi zakończony projekt inwestycyjny PGE Ventures. W listopadzie 2022 roku po zrealizowaniu celów inwestycyjnych PGE zakończyła inwestycję w Lerta S.A. Aktualny portfel inwestycyjny PGE Ventures obejmuje 5 spółek.

PGE Ventures pełni rolę funduszu typu Corporate Venture Capital w strukturach Grupy PGE, będąc jednocześnie pierwszym i jedynym takim podmiotem w polskim sektorze energetycznym, którego rozbudowana struktura inwestycyjna adresuje potrzeby startupów na każdym etapie cyklu inwestycyjnego: od projektów w najwcześniejszej fazie rozwoju, za które odpowiada satelicki fundusz Energy Research Capital, przez projekty w fazie wczesnego wzrostu będące domeną zespołu PGE Ventures, kończąc na dojrzałych startupach w fazie późnego wzrostu i ekspansji, które są na celowniku SpeedUp Energy Innovation. Do tej pory, PGE Ventures wraz z funduszami satelickimi zainwestowała łącznie w 51 startupów znajdujących się na różnych etapach rozwoju, z czego fundusze odpowiadają za 43, a PGE Ventures za 8 inwestycji kapitałowych.

PySENSE działa w sektorze rozwiązań Internet of Things (IoT) głównie dla energetyki i przemysłu. PySENSE projektuje i wytwarza urządzenia służące komunikacji bezprzewodowej przy wykorzystaniu większości technologii komunikacyjnych, w tym 4G i 5G, oraz częstotliwości 450 MHz dla energetyki. Głównym produktem PySENSE są modemy komunikacji bezprzewodowej dla liczników energii elektrycznej. Ponadto, PySENSE rozwija urządzenia oraz oprogramowanie do poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych oraz usprawnienia procesów w branży energetycznej.

Źródło: Grupa PGE