Pięciolecie programu Czyste Powietrze: beneficjenci oszczędzają na rachunkach

Czas4 min

Niemal o 80 proc. spadły wydatki za ogrzewanie w 146-metrowym domu jednego z beneficjentów programu „Czyste Powietrze”, który z dotacją 69 tys. zł zainwestował w kompleksową termomodernizację. „Rachunki za ogrzewanie zmniejszyły się z 11 tys. zł do 2,5 tys. zł rocznie” – mówi beneficjent z Brześcia Kujawskiego (woj. kujawsko-pomorskie). Do tej pory z programu, który właśnie obchodzi swoje pięciolecie, skorzystało blisko 700 tys. polskich rodzin, realizujących eko-inwestycje za ponad 17,5 mld zł.

Zadowoleni Polacy, którzy oszczędzają na rachunkach, to najlepsza wizytówka naszego flagowego programu na rzecz czystego powietrza. Nie zapominajmy też, że poza korzyściami w domowych budżetach i poprawą efektywności energetycznej domów jednorodzinnych, mamy również konkretne efekty środowiskowe, czyli mniejszą emisję zanieczyszczeń, a to pozwala nam ograniczać zjawisko smogu. Tym samym my i nasi bliscy oddychamy lepszej jakości powietrzem” – mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

„Przy okazji piątych urodzin programu „Czyste Powietrze” warto przypomnieć, jak w ostatnich latach pracowaliśmy nad jego rozwojem i dostępnością” – mówi pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Obecnie w programie „Czyste Powietrze” obowiązują trzy poziomy wsparcia uzależnione od wysokości dochodów. Na termomodernizację i nowe źródło ciepła można dostać nawet 136,2 tys. zł – w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania. Zainteresowani mają do dyspozycji trzy ścieżki składania wniosków: przez internet na stronie gov.pl, w urzędzie (za pośrednictwem gmin lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz w wybranych bankach (Kredyt Czyste Powietrze).

„Od początku bieżącego roku obowiązują także nowe zasady w „Czystym Powietrzu”, m.in.: wyższe progi dochodowe i wyższe maksymalne kwoty dotacji możliwych do uzyskania, waloryzacja kosztów kwalifikowanych, promocja kompleksowej termomodernizacji. Wprowadzone zmiany pozwoliły również dostosować program do korzystania ze środków unijnych. Ponadto w trzech województwach (małopolskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) prowadzimy pilotaż operatorów, którzy – dla osób kwalifikujących się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania – są dodatkowym wsparciem w planowaniu, przygotowaniu i zrealizowaniu inwestycji obejmującej termomodernizację budynku i wymianę źródła ciepła, uzyskaniu dotacji z naszego programu, ale także rozliczeniu zrealizowanej inwestycji” – dodaje Paweł Mirowski.

Zadowoleni beneficjenci wzorem dla sąsiadów

„Mamy już ponad 43 tys. wnioskodawców programu w województwie kujawsko-pomorskim, z czego zawarto niemal 39 tys. umów na kwotę blisko 903 mln zł. Zadowolonych beneficjentów przybywa z dnia na dzień, bo ekologiczne rozwiązania z bezzwrotną dotacją to ulga dla budżetów domowych” – zaznacza prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Ireneusz Stachowiak.

Jednym z takich beneficjentów jest Paweł Bruzda z Brześcia Kujawskiego, który przy dotacji 69 tys. zł, wykonał takie prace, jak: montaż pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, ocieplenie przegród budowlanych (ściany zewnętrzne/przegrody pionowe), stolarka okienna i drzwiowa. Beneficjent „Czystego Powietrza” mówi o konkretnych oszczędnościach: rachunki w 146-metrowym domu zmniejszyły się z 11 tys. zł do 2,5 tys. zł rocznie, czyli ok. 80 proc.

„Taka inwestycja to też lepszy komfort codziennego życia, ciepły dom i inwestycja w zdrowie najbliższych i w czyste powietrze w okolicy” – podsumowuje Ireneusz Stachowiak.

Program się rozwija i dostosowuje do potrzeb

Program „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 – to największa proekologiczna inicjatywa w polskiej historii służąca skutecznej walce ze smogiem oraz poprawie efektywności energetycznej istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do tej pory z finansowej pomocy skorzystało blisko 700 tys. polskich rodzin, które zdecydowały się na eko-inwestycje za ponad 17,5 mld zł.

Projekt, pod nadzorem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jest realizowany od września 2018 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wraz z szesnastoma funduszami wojewódzkimi (wfośigw). Partnerami są również gminy, prowadzące w całej Polsce ponad 2 tys. (2127) punktów konsultacyjno-informacyjnych programu „Czyste Powietrze” (beneficjanci otrzymują tam kompleksową pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie czy też rozliczeniu przedsięwzięcia) oraz wybrane banki, oferujące Kredyt Czyste Powietrze, czyli dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Obecnie w ścieżce bankowej uczestniczą: Bank Ochrony Środowiska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Alior Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz z bankami spółdzielczymi, które przystąpiły do programu. Do końca września br. wznowienie przyjmowania wniosków deklaruje też SGB-Bank S.A. wraz z bankami spółdzielczymi, które przystąpiły do programu.

Wnioskodawcy „Czystego Powietrza” mają do dyspozycji trzy poziomy dofinansowania, przy czym im niższe są dochody, tym wyższa dotacja. Najwięcej, bo aż 135 tys. zł dotacji obowiązuje przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 1090 zł lub 1526 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla tych, którzy mają ustalone prawo do zasiłku. Kolejny próg dochodowy – przy wsparciu do 99 tys. zł – wynosi odpowiednio: 1894 zł lub 2651 zł. Z kolei do 66 tys. zł mogą dostać wnioskodawcy, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. Dodatkowe pieniądze – maksymalnie 1,2 tys. zł – można uzyskać na wykonanie audytu energetycznego.

Źródło: CzystePowietrze.gov.pl