PKO Bank Polski wspiera zrównoważony transport publiczny

Czas1 min

PKO Bank Polski zacieśnia swoje zaangażowanie w rozwój ekologicznego transportu publicznego. Bank udzielił finansowania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Krakowie na kwotę 80 mln zł, z czego 40 mln zł zostanie przeznaczone na zakup autobusów o zerowej emisji. To część strategicznego planu PKO Banku Polski, który wspiera inwestycje związane z ochroną środowiska i klimatu, w tym zrównoważony transport i elektromobilność.

Zgodnie z podpisaną umową, MPK Kraków otrzyma 40 mln zł na zakup nowoczesnych autobusów, które nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. Pozostałe 40 mln zł zostanie przeznaczone na kredyt obrotowy, który zabezpieczy bieżącą płynność finansową spółki. Działania te wpisują się w globalne dążenia do poprawy jakości powietrza oraz zminimalizowania wpływu transportu na środowisko naturalne.

Anna Węgrzanowska, dyrektor Biura Klienta Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim, podkreśla znaczenie tej inwestycji dla mieszkańców Krakowa. Zeroemisyjny tabor autobusowy stanowi ważny kierunek rozwoju nowoczesnych miast, które skupiają się na zrównoważonym rozwoju i komforcie podróżowania. Bank, jako partner finansowy, oferuje wsparcie i doradztwo w doborze struktury finansowania projektów inwestycyjnych związanych z transportem publicznym.

PKO Bank Polski od lat jest kluczowym partnerem dla samorządowych grup kapitałowych, obsługując budżety blisko 300 samorządów, w tym siedmiu województw i trzydziestu trzech miast na prawach powiatu. Bank ma także znaczący udział w emisjach obligacji komunalnych, co potwierdza jego wiodącą rolę w finansowaniu samorządowego transportu kolejowego. Ponad 1 mld zł finansowania udzielonego przez PKO Bank Polski na inwestycje w ten sektor podkreśla zaangażowanie banku w rozwój ekologicznych rozwiązań transportowych.

Warto zaznaczyć, że współpraca PKO Banku Polskiego z samorządami to nie tylko obsługa transakcji finansowych. Bank angażuje się w doradztwo dotyczące struktury finansowania i modelu realizacji inwestycji, pomagając samorządom w znalezieniu optymalnych rozwiązań związanych z finansowaniem zaplanowanych projektów. Finansowanie zakupu zerowymi emisyjnymi autobusów przez MPK Kraków jest doskonałym przykładem realizacji celów zrównoważonego rozwoju, wpisując się w strategię ekologiczną PKO Banku Polskiego.

Działania PKO Banku Polskiego w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju potwierdzają pozycję banku jako lidera transformacji ESG w polskim sektorze bankowym. Poprzez udział w zielonych projektach, m.in. w energetyce wiatrowej i słonecznej oraz mniejszych ekoinwestycjach, bank wspiera kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego podejścia do środowiska. Grupa PKO Banku Polskiego udzieliła firmom w ciągu ostatniego roku (od czerwca 2022 r. do czerwca 2023 r.) zielonych kredytów na kwotę 3,4 mld zł, co stanowi wzrost o 78 proc. w ujęciu rocznym.

Źródło: PKO BP