PKO Bank Polski wyróżniony za uwzględnianie kryteriów ESG w łańcuchu dostaw

Czas1 min

W drugiej edycji konkursu Innowator ESG PKO Bank Polski zdobył wyróżnienie w kategorii G – innowacje w zakresie ładu korporacyjnego. PKO Bank Polski koncentruje się na realizacji celów ESG, w zakresie zrównoważonego finansowania i ograniczania emisji własnych, ładu wewnątrzorganizacyjnego oraz w aspekcie społecznym.

W konkursie wysoko ocenione zostały również działania HR banku. Inicjatywa #JestemUSiebie wspierającą różnorodność pracowników banku oraz zachowania inkluzywne oraz „#StażNaDzieńDobry – GenESG” – program stażowy dla studentów i absolwentów, zainteresowanych rozwojem w obszarach biznesowych związanych z realizacją strategii banku w zakresie ESG.

– W PKO Banku Polskim ESG to realne działania, które świadczą o nas jako organizacji odpowiedzialnej. Polityki korporacyjne kształtujemy tak aby zwiększać efektywności w obszarze ESG i budować długoterminowe wartości dla interesariuszy. Nasze standardy zakupowe uwzględniają ocenę działań dostawców w obszarze środowiskowym, ładu korporacyjnego i społecznym. Współpracujemy wyłącznie z dostawcami zweryfikowanymi pod względem ESG. W ten sposób również zwiększamy motywację partnerów biznesowych do realizacji celów związanych z ESG. Dziękuję wszystkim pracownikom, dzięki zaangażowaniu których kupujemy odpowiedzialnie 

– mówi Bogdan Artymowicz, Dyrektor Pionu Zakupów w PKO Banku Polskim.

dup.jpg
fot. PKO BP

ESG w łańcuchu dostaw

PKO Bank Polski odpowiedzialnie zarządza relacjami z dostawcami, klientami i partnerami biznesowymi, biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i etyczne. W odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju sformalizował proces doboru dostawców pod kątem kryteriów ESG. Dzięki temu nie tylko realizuje dostawy towarów i usług zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale również wpływa na kształtowanie właściwych postaw wśród dostawców. Ze względu na siłę nabywczą banku, zarówno w kontekście liczby dostawców (ponad 5 tys. podmiotów), jak i wielkości oraz zakresu dokonywanych przez niego zakupów, ma to istotne znacznie dla promocji wartości ESG.

Konkurs Innowator ESG jest inicjatywą Polskiego Stowarzyszenia ESG. Jego celem jest wyróżnienie projektów, które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne, dobrostan pracowników i społeczności lokalnych oraz poprawiają transparentność i ład korporacyjny w organizacjach.

Źródło: PKO BP