Pojazdy ekologiczne pomogą w realizacji zadań w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

Czas1 min

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku zakupił dwa eko-pojazdy typu ambulans wraz z noszami. Nowe ambulanse umożliwią bezpieczny przewóz pacjentów pomiędzy oddziałami zlokalizowanymi w różnych budynkach oraz transport butli tlenowych z magazynu do oddziałów szpitalnych i przewóz posiłków. Pojazdy z napędem elektrycznym są małe i ciche, a przede wszystkim przyjazne dla środowiska. Zostały zakupione ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W uroczystym przekazaniu inwestycji uczestniczył wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

– W ciągu ostatnich 4 lat przyłączyliśmy do sieci ponad 15 GW mocy w OZE. Obecnie w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym moc zainstalowana OZE to 25 GW. Inwestycja w eko-pojazdy połączona ze stanowiskiem ładowania z instalacji PV w Kłodzku jest przykładem rozwiązania, którego efekty środowiskowe będą wprost widoczne dla pacjentów szpitala, potrzebujących jak najzdrowszego powietrza – mówił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

– Fundusz mając na uwadze ustawę o elektromobilności skutecznie wspiera zakup samochodów elektrycznych i hybrydowych wśród samorządów, instytucji i służb. Z dofinansowanych pojazdów korzystają między innymi służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu czy Policja. A teraz szpital – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Dodatkowo w ramach zadania na terenie ZOZ w Kłodzku wykonano wiatę dwustanowiskową o pow. ok. 36 [m2] zadaszoną z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych (moc ok. 6 [kWp]) oraz dwoma punktami ładowania o mocy min. 4 [kW] każdy, które korzystać będą z energii wytworzonej w instalacji PV. Instalacja PV będzie stanowiła rozbudowę już eksploatowanej instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w sąsiedztwie poprzez podłączenie do tego samego Punktu Poboru Energii. Moc instalacji istniejącej to aktualnie 20 [kWp], a energia wyprodukowana jest wykorzystywana prawie w całości na potrzeby szpitala. Zakłada się, że wzrost ilości energii wynikający z zainstalowania dodatkowych paneli również zostanie wykorzystany na potrzeby szpitala. Efektem ekologicznym będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń CO2 3,88 ton. Wartość przekazanego wsparcia na zakup dwóch pojazdów z napędem elektrycznym oraz wiaty dwustanowiskowej wyposażonej w instalację fotowoltaiczną to 220 tys. zł.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska