Polenergia z umową na dostawę elektrolizera dla H2HUB Nowa Sarzyna

Czas1 min

Polska spółka energetyczna Polenergia S.A. poinformowała, że w dniu 7 czerwca 2023 r. spółka zależna – Polenergia H2HUB Nowa Sarzyna – zawarła z Hystar AS z siedzibą w norweskim Høvik umowę na dostawę elektrolizera o mocy 5 MW.

Jak czytamy w komunikacie, umowa dotyczy dostawy oraz uruchomienia elektrolizera o mocy 5 MW. Realizacja porozumienia przewidziana jest na III kwartał 2024 r.

Podpisano też długoterminową umowę serwisową elektrolizera. Dokument dotyczy świadczenia usług serwisowych dla wspomnianego elektrolizera przez okres 2 lat od dnia uruchomienia (z możliwością wydłużenia na okres wynoszący łącznie do 10 lat), w tym przeprowadzania planowych przeglądów, napraw, dostawy środków utrzymania i części zamiennych, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych. Hystar gwarantuje także odpowiedni poziom dostępności elektrolizera w ramach umowy serwisowej.

Tego samego dnia, tj. 7 czerwca 2023 roku, inwestor zawarł z Międzynarodową Korporacją Finansową należącą do Grupy Banku Światowego, umowę o współpracy celem sfinansowania kosztów rozwoju projektu, który obejmuje wytwórnię wodoru, wraz z dwoma stacjami tankowania oraz infrastrukturą towarzyszącą.

IFC zrefinansuje część kosztów poniesionych dotychczas w Projekcie oraz 50% kosztów zakupu elektrolizera na potrzeby wytwórni wodoru.

Zgodnie z umową, maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 3,6 mln euro, co w znaczącym stopniu zmniejszy ekspozycję finansową Grupy Polenergia związaną z inwestycją. Obowiązek zwrotu finansowania powstanie w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Umowa jest zawarta na rok.

Źródło: Polenergia