Politechnika Białostocka powołała nową spółkę. Ma wprowadzić na rynek nowe urządzenie grzewcze

Czas3 min

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe wspólnie z inwestorami powołał do życia nowy spin off – SPERI sp. z o.o. Głównym zadaniem spółki jest komercjalizacja rezultatów przeprowadzonych prac badawczych oraz wprowadzenie na rynek nowego urządzenia grzewczego. Proekologiczne pompy elektrodowe wyprodukowane przez firmę SPERI mogą trafić na rynek już w pierwszym kwartale 2024 roku.

Nie potrzebuje osobnego magazynku na opał, nie grozi zatruciem tlenkiem węgla, nie emituje spalin, a do jej montażu wystarczy napięcie trójfazowe oraz odpowiednia moc przyłączeniowa – pompa elektrodowa może stać się remedium na szereg problemów związanych z poszukiwaniem nowych źródeł ciepła. Borykają się z nimi przedsiębiorcy branży energetycznej, cieplnej, grzewczej, budowlanej, a przede wszystkim użytkownicy prywatni, którzy chcą zastąpić konwencjonalne technologie grzewcze na systemy tańsze i bardziej wydajne.

Współpracując z takimi firmami Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. zintensyfikował swoje działania w kierunku opracowania niestandardowych rozwiązań w zakresie instalacji grzewczej oraz zbadania ich efektywności energetycznej. Przy wykorzystaniu zasobów własnych i współpracujących opracował urządzenie, które może swobodnie konkurować z technologiami szeroko dostępnymi na rynku, zwłaszcza z pompami ciepła. Atutem pompy elektrodowej jest bowiem doskonałe zharmonizowanie z coraz powszechniej wykorzystywanymi instalacjami fotowoltaicznymi, przy zachowaniu akceptowalnego poziomu zużycia energii oraz zaspokojeniu większości potrzeb użytkownika końcowego.

Wprowadzeniem innowacyjnej pompy elektrodowej na rynek zajmie się nowo powołana spółka SPERI, do której Instytut Politechniki Białostockie wniósł aportem rezultaty prac badawczych prowadzonych od początku 2022 roku.

– Prowadziliśmy proces badawczy w dwóch obszarach. Pierwszy – koncentrował się na opracowaniu elektrodowego urządzenia grzewczego, które dzisiaj w spółce SPERI nazywamy pompą elektrodową. Zrobiliśmy to, wykorzystując kompetencje naszego Zakładu Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych. Celem drugiego obszaru badawczego było opracowanie układu sterowania dla tego urządzenia, czyli całego pakietu elektroniki i automatyki, który sprawia, że odpowiada ono idei smart home oraz pozwala użytkownikowi w pełni monitorować jego pracę i dostosować ją do swoich potrzeb, np. pod względem poboru mocy. To także udało się nam zrobić, choć na razie nie w postaci produktu końcowego, ale prototypu jednego oraz drugiego komponentu. Następnie połączone komponenty: grzewczy i sterowania, poddaliśmy testom. Rezultat był co najmniej zadowalający. Udało się nam bowiem to, co do dziś sprawia kłopot konkurencji – w opracowanej przez nas pompie elektrodowej elektrody wystarczają na znacznie dłużej, niż w innych tego typu urządzeniach oferowanych na rynku. Po zakończeniu pierwszej fazy testów naszych prototypów, osiągnęliśmy poziom gotowości technologicznej 5 w skali 9 – wyjaśnia Tomasz Stypułkowski, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

W niedalekiej przyszłości pompa elektrodowa firmy SPERI będzie mogła być stosowana nie tylko w domkach letniskowych, w których zainstalowanie pomp ciepła jest przedsięwzięciem mało opłacalnym, ale także skutecznie zastąpi piec gazowy albo pompę ciepła w normalnym domu rodzinnym.

Warto pokreślić, że SPERI sp. z o.o. jest już dziesiątą spółką typu spin off powołaną przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. Tworzenie spółek spin off jest jednym ze sposobów na komercjalizację wyników prac badawczych prowadzonych przez Instytut oraz spełnieniem zadań nałożonych na Instytut przez zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 149 ust. 1), czyli wspieranie procesu komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej.

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. został utworzony w 2011 roku jako spółka celowa uczelni, służąca budowaniu trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jedynym właścicielem spółki jest Politechnika Białostocka. W ramach Instytutu działają: Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych, Biuro Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej.

W 2021 roku Instytut Innowacji i Technologii uzyskał status Centrum Badawczo-Rozwojowego, nadany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. W tym samym roku został zdobył tytuł „Symbol Synergii Nauki i Biznesu”. Wyróżnienie to przyznała kapituła powołana przez redakcję „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku do „Rzeczpospolitej” oraz „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”. W 2023 roku Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. otrzymał Diament Miesięcznika Forbes, nadany w kategorii przedsiębiorstw o poziomie przychodów od 5 do 50 mln złotych w województwie podlaskim. Warto zauważyć, że w tegorocznym rankingu firm o największej dynamice wzrostu wartości, który przygotował Forbes, IIiT PB jako jedyny reprezentował spółki celowe uczelni wyższych.

Źródło: Politechnika Białostocka