Politechnika Białostocka wdraża strategię zrównoważonego rozwoju

Czas1 min

Politechnika Białostocka dołączyła do grona „ambasadorów” zmian na rzecz ochrony klimatu i zasobów naturalnych.

W ramach „Strategii rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z perspektywą przedłużenia do 2030 r.” Uczelnia opracowała i rozpoczęła proces wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju pod nazwą „Moja Zielona Politechnika”.

Działania będą realizowane do 2035 roku

Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody, postępujący ubytek zasobów przyrody, a także zanik różnorodności biologicznej – świat stoi przed globalnymi wyzwaniami. Dlatego uczelnia podwaja wysiłki na rzecz ochrony zasobów naturalnych realizując w gronie 193 państw cele zaprezentowane podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r.

Decyzją władz Uczelni oraz członków społeczności akademickiej postanowiono dążyć do dynamicznej transformacji uczelni w kierunku kształcenia kadr programujących i kreujących rozwój technologiczny w oparciu dobrostan naszego eskosystemu i ochrony klimatu.

Opracowanie strategii „Moja Zielona Politechnika” poprzedzono diagnozą stanu i potencjału naszej uczelni w kontekście globalnych wyzwań ekologicznych. Od 21 kwietnia do 5 czerwca 2022 roku trwały badania ankietowe wśród studentów, doktorantów, kadry akademickiej i pracowników uczelni. Przeprowadzono analizę SWOT, a jej wyniki pozwoliły opracować plan działań. Działania te wynikają z odpowiedzialności społecznej, ale i troski o przyszłość – naszą i kolejnych pokoleń. Stanowią kontynuację szeregu aktywności, które uczelnia podejmuje od lat, przekazując wiedzę techniczną, odkrywając czy wdrażając nowe technologie z uwzględnieniem aspektów środowiska naturalnego. Naukowcy od dawna prowadzą badania i opracowują zarówno innowacje na rzecz czystej wody, jak i odnawialnych źródeł energii. Opatentowują skuteczne metody w walce z chorobami pszczół, które są tak istotne dla lokalnych ekosystemów, czy opracowują materiały budowalne z recyklingu. Podejście uczelni odzwierciedlają też kierunki studiów, takie jak ekoenergetyka, inżynieria środowiska, leśnictwo. 

Uczelnia wyznaczyła priorytetowe obszary działań, takie jak: kształcenie, badania, organizacja i zarządzanie. Działania będzie realizować osiągając trzy cele operacyjne:

  • Kadry dla przyszłości
  • Zielony kampus
  • Ślad środowiskowy

-Mamy nadzieję, że „Moja Zielona Politechnika” stanie się przestrzenią do dyskusji, wymiany doświadczeń i pomysłów nad stworzeniem modelowego zielonego kampusu, który może stanowić dla innych źródło inspiracji i dobrych praktyk. Powodzenie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju zależy od aktywności naszej społeczności. Wierzymy, że dzięki wspólnym wysiłkom uda nam się zrealizować nasz cel – informuje uczelnia.

Cele realizowane w ramach strategii zrównoważonego rozwoju są spójne ze Strategią Rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z perspektywą przedłużenia do 2030 roku.

O szczegółach podejmowanych działań będziemy informować na bieżąco.

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju „Moja Zielona Politechnika” znajdziecie na stronie

Źródło: Politechnika Białostocka