Przetwórstwo tworzyw sztucznych. Politechnika Białostocka zacieśniła współpracę z Rosti Poland

Czas4 min

Praktyczne zajęcia w nowoczesnej firmie dla studentów, współpraca Rosti Poland Sp. z o.o. przy innowacjach z naukowcami z Politechniki Białostockiej to niektóre z działań jakie podejmą wspólnie ekspert w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku i największa w północno-wschodniej Polsce uczelnia techniczna.

W Politechnice Białostockiej list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Uczelnią i Rosti Poland Sp. z o. o. podpisali dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej oraz Michał Lubik, Dyrektor Zarządzający Rosti Poland Sp. z o.o.

– W tej chwili współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym to nie tylko trzecia misja uczelni, ale również i ta pierwsza, związana z edukacją i druga,  związana z pracami naukowo-badawczymi – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. 

– Jako uczelnia regionalna współpracujemy z przedsiębiorstwami z regionu. Rosti, które ma prestiż międzynarodowy to dla nas wiele dobrych możliwości zarówno na projekty o charakterze dydaktycznym jak też i B+R. To wymiana wiedzy, pewnych dobrych praktyk i przygotowywanie naszych studentów do pracy w przedsiębiorstwie o standardzie europejskim – dodaje.

To bardzo konkretne podniesienie jakości naszego kształcenia inżynierów.  Udział praktyków, bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwem, wizyty studyjne zbliżą nasz program kształcenia do potrzeb rynku pracy,  rozwinie naszych studentów.  Pracujemy dla regionu, ale tak naprawdę kształcimy inżynierów którzy doskonale sobie radzą na rynku krajowym, europejskim i światowym, ale chcemy żeby nasz absolwent był szczególnie dobrze do tego rynku pracy przygotowany, bo to też buduje markę Politechniki Białostockiej.

Rosti Poland Sp. z o.o. jest jednym z największych pracodawców regionu.

– Jesteśmy firmą globalną, międzynarodową – przypomina Michał Lubik – Dyrektor Zarządzający Rosti Poland Sp. z o.o.

– Wiedza, którą zdobywamy na arenie światowej daje nam przewagę konkurencyjną. Nasi klienci dają globalne zapytania, bardzo często technologie, o które nas pytają pokazują potrzebę wiedzy w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kilka lat temu otworzyliśmy centrum innowacji. Sprawdza, jakie technologie pokazują się na rynku i zbiera informacje o potrzebach międzynarodowych klientów. Zadania, które oni nam stawiają powodują, że musimy wciąż nabywać szerszej wiedzy, podnosić sobie coraz wyżej poprzeczkę i realizować coraz trudniejsze zadania. Tak budujemy swoją przewagę konkurencyjną, a nasi inżynierowie rosną wiedzą, ale też mogą się tą wiedzą dzielić i budować kolejne pokolenia świetnych Inżynierów. Dzięki temu, że nasi inżynierowie są na najwyższym poziomie, realizują międzynarodowe powoduje, że tak naprawdę Rosti Poland jest w czołówce firm wtryskowych na całym rynku. Dzięki temu mamy większe możliwości budowy nowych technologii, rozwiązywania kolejnych problemów technicznych i pozyskiwanie najlepszych Inżynierów z lokalnego rynku i danie im możliwości budowania odpowiednich ścieżek kariery – dodaje.

Jednym z priorytetów Rosti Poland jest kwestia zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego biznesu.  To sposób, w jaki zajmujemy się naszą produkcją, w ogóle naszym funkcjonowaniem, co robimy z całym odpadem produkcyjnym – czy jest on w cyklu zamkniętym oraz wiele innych aspektów – choćby energia elektryczna, która dla firmy wtryskowej jest krytyczna.

Centrum Innowacji Rosti w Białymstoku ma od 2020 roku własne Laboratorium. Realizowana jest w nim idea „From Concept to Reality in 72h”. W ciągu 3 dni zespół inżynierów jest w stanie zaprojektować i wyprodukować formę wtryskową z wkładkami plastikowymi wytworzonymi technologią druku 3D, a następnie uzyskać metodą wtryskową prototypowe detale z docelowego tworzywa.

– Od kilku lat pracujemy nad poszukiwaniem i doborem właściwych tworzyw, które są nieszkodliwe dla środowiska – dodaje Wojciech Dzięgielewski, Dyrektor techniczny Rosti Poland Sp. z o.o.

– Przeglądamy, co pojawia się na rynku, współpracujemy z firmami, które próbują wytworzyć nowy produkt – na przykład wykorzystaniu ligniny przy produkcji papieru. Jest to odpad, ale też jest to naturalny polimer. Pracowaliśmy nad zastosowaniem tego typu polimerów tutaj, w produkcji wtryskowej, zastąpieniu ropopochodnych składników właśnie czymś takim. Na przestrzeni tych kilku lat, kiedy pracujemy nad identyfikacją tego typu surowców, mamy całkiem pokaźną listę rozwiązań, propozycje różnych tworzyw, materiałów, które moglibyśmy zastosować do wytworzenia danego wyrobu i klientom proponujemy takie rozwiązania.  Prowadzimy produkcję kontraktową to znaczy klient jest właścicielem produktu i designu i to on podejmuje ostateczną decyzję, z czego to będzie wykonane, ale my zawsze wychodzimy z inicjatywą i wiele ekologicznych tworzyw udało nam się wprowadzić na rynek i zastąpić te, które są wytworzone z ropy właśnie czy to recykletami – chemicznie czy mechanicznie odzyskiwanym surowcem, ale też  biopochodnym. Widzimy zainteresowanie i dążymy, żeby mieć odpowiedź na potrzeby klienta – dodaje.

Studenci Politechniki Białostockiej będą mieli ze współpracy swojej Uczelni z Rosti Poland wiele korzyści.

– Zamierzamy realizować wizyty studyjne w zakładzie w Białymstoku, praktyki studenckie, staże, tak żeby nasi studenci zdobyli wiedzę praktyczną z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych –  zapowiada dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej.

– W uczelni prezentujemy zakres teoretyczny, a tam na pracujących maszynach studenci mogą obserwować to, co prezentujemy na slajdach. Pierwsza grupa już miała możliwość zobaczyć firmę przy ulicy Myśliwskiej w Białymstoku i wrażenie było bardzo pozytywne. Studenci byli bardzo pozytywni zaskoczeni jakością produkcji, czystością zakładu, standardami które w zakładzie panują – dodaje.

Politechnika Białostocka wspólnie i w porozumieniu z Rosti Poland Sp. z o. o., deklaruje:

  • przygotowywać programy badań naukowych, technicznych opracowań, projektów naukowych, konferencji, seminariów;
  • organizować wspólne przedsięwzięcia mające na celu poprawę kwalifikacji pracowników, w tym wymianę kadry naukowo-badawczej;
  • publikować monografie, podręczniki i inne materiały naukowo-dydaktyczne;
  • realizować projekty naukowe, badawcze i kształcenie kadr naukowych;
  • współpracować w zakresie podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich stopnia studiów oraz realizacji wspólnych praktyk studenckich, staży i wizyt studyjnych;
Podpisanie umowy z Rosti, fot. Politechnika Białostocka
Podpisanie umowy z Rosti, fot. Politechnika Białostocka

W podpisaniu listu intencyjnego wzięli udział:

  • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – Rektor Politechniki Białostockiej
  • Michał Lubik – Dyrektor Zarządzający Rosti Poland Sp. z o.o.
  • Wojciech Dzięgielewski – Dyrektor techniczny Rosti Poland Sp. z o.o.
  • Sebastian Piszczatowski – Lider ds. badań i rozwoju Rosti Poland Sp. z o.o.
  • dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej

Źródło: Politechnika Białostocka