Politechnika Białostocka zawarła umowę o współpracy z General Electric Power

Czas3 min

Politechnika Białostocka zawarła umowę o współpracy z General Electric Power – przedsiębiorstwem należącym do koncernu General Electric, który działa w ponad stu krajach na całym świecie, w kilkunastu branżach m.in. w energetyce, produkcji sprzętu medycznego, czy silników lotniczych.

Do podpisania dokumentu doszło 7 lipca 2023 roku w głównej siedzibie GE Power w Berlinie. Politechnikę Białostocką reprezentowali: dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, Prorektor ds. Kształcenia oraz dr inż. Krzysztof Dmitruk Katedra Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Sygnatariuszami umowy po stronie oddziału General Electric są: Robert Schikora, service director oraz Susanne Bruns, szefowa działu HR GE.

– W trakcie roboczej wizyty w General Electric Power w Berlinie podpisaliśmy umowę, w której deklarujemy między innymi wspólne badania naukowe, wymianę kadry i studentów, organizację seminariów i spotkań, w których specjaliści z GE mogliby dzielić się z nami swoim doświadczeniem. Z kolei druga strona dostrzegła w Politechnice Białostockiej ogromny potencjał, z którego może czerpać pomysły i nowe idee w zakresie rozwiązań technologicznych. Dyskusje, w których poszukiwaliśmy różnych pól współpracy, a także sposobów na ich wdrożenie w życie, były bardzo intensywne. Jestem przekonana, że już wkrótce pojawią się ich efekty, a nasze wspólne działania wzmocnią nie tylko potencjał naszej uczelni, ale też zainspirują inżynierów z General Electric – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

General Electric Power chce wspierać Politechnikę Białostocką w procesie kształcenia przyszłych pracowników szeroko rozumianego sektora energetyki. Już podczas wizyty, którą przedstawiciele firmy złożyli w maju 2023 r. na Wydziale Elektrycznym i Mechanicznym, przekonali się, że nasi studenci są świetnie przygotowani – zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym – do podejmowania ambitnych wyzwań technicznych.

– General Electric Power to duże przedsiębiorstwo, które oferuje swoim klientom imponującą gamę urządzeń. Ale to także środowisko otwarte, aktywnie poszukujące rozwiązań dla różnorodnych tematów technicznych. Liczy w tym temacie na kreatywność młodych inżynierów, których kształcimy w Politechnice Białostockiej. GE Power deklaruje szerokie wsparcie i udział w procesie kształcenia naszych studentów poprzez m.in. konsultacje, wykłady zamawiane, seminaria, a także wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, należących do koncernu – mówi  dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, Prorektor ds. Kształcenia.

Czego będzie dotyczył wkład GE Power w kształcenie studentów Politechniki Białostockiej?

– Firmie zależy między innymi na zaproponowaniu konkretnych tematów prac inżynierskich i magisterskich, których mogliby się podjąć nasi studenci. Sugerowane tematy prac mają być skierowane szczególnie do studentów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Elektrycznym. Kolejna propozycja to tworzenie specjalistycznych grup studentów, które będą pracowały nad zaproponowanym przez firmę tematem. Taka grupa będzie miała zapewnionego mentora ze strony Politechniki Białostockiej oraz ze strony General Electric Power. W razie potrzeby, studenci mogliby odbyć krótki staż w jednym z oddziałów General Electric Power w Niemczech– wyjaśnia dr inż. Krzysztof Dmitruk z Katedry Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

GE Power oraz Politechnika Białostocka zamierzają wspólnie m.in. realizować program praktyk i staży dla studentów, organizować wycieczki naukowo-dydaktyczne, prowadzić cykl wykładów zamawianych, a także zaktywizować studencie koła naukowe. Środków na realizację tych celów będzie poszukiwać na przykład w programie Erasmus+.

W planach jest również współpraca w zakresie wykonywania ekspertyz i analiz technicznych, czy wspólne projekty badawczo-rozwojowe.

– W czasie wizyty w Berlinie miałem okazję zaprezentować potencjał Wydziału Elektrycznego. Stronę niemiecką bardzo zainteresowały realizacje praktyczne projektów, które zostały wykonane przez naszych pracowników. Zauważyliśmy wtedy, że mamy ze sobą wiele wspólnego. Jako uczelnia naukowa prowadzimy badania na najwyższym poziomie. Udowadniamy to m.in. liczbą wdrożeń naszych rozwiązań w przemyśle, czy też artykułami publikowanymi w światowej czołówce czasopism naukowych. Niemcy szczególnie docenili naszą więź ze światem technologicznym oraz przedsiębiorstwami branżowymi oraz to, że potrafimy nasze najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauki przenieść na grunt dydaktyki oraz przemysłu – mówi dr inż. Krzysztof Dmitruk z Wydziału Elektrycznego.

Szlaki współpracy Politechniki Białostockiej ze światowym liderem energetyki przetarł absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Mgr inż. Michał Czarniakowski w niemieckim oddziale General Electric pracuje od 15 lat.

– Jeżeli chodzi o wiedzę, którą otrzymałem w Politechnice Białostockiej, to muszę powiedzieć, że naprawdę była wartościowa – mówi Michał Czarniakowski. – Jako inżynier zajmuję się serwisem, projektowaniem, czy prowadzeniem projektów dla klientów z branży motoryzacyjnej, okrętowej, w hutnictwie i górnictwie.