Politechnika Gdańska będzie badać możliwości ograniczenia emisji mikrozanieczyszczeń do środowiska wodnego

Czas1 min

Projekt APRIORA, którego inauguracja odbyła się w listopadzie w Rostocku, obejmuje międzynarodową współpracę naukowców, organów ochrony środowiska oraz samorządów terytorialnych na rzecz ograniczenia emisji mikrozanieczyszczeń do środowiska wodnego. Politechnika Gdańska jako jedyna uczelnia z Polski została partnerem projektu.

Projekt APRIORA (Improved risk assessment for strategic water management to reduce micro-pollutant emissions in the Baltic Sea Region) jest finansowany w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2021-2027.

Podczas jego realizacji zostaną opracowane zostaną nowe wytyczne do analizy ryzyka oparte o spożycia i monitoringu farmaceutyków oraz przyjazny dla odbiorcy system geoinformacyjny umożliwiający łatwą i szybką ocenę aktualnego stanu zasobów wodnych. System ten będzie oparty o oprogramowanie QGIS. W końcowej fazie projektu istotnym elementem będzie realizowany w formie szkoleń transfer wiedzy i uzyskanych wyników oraz budowanie potencjału interesariuszy w podejmowaniu odpowiednich środków zaradczych gdy emisja mikrozanieczyszczeń stwarza zagrożenia dla zasobów wodnych lub zdrowia publicznego.

Partnerami projektu APRIORA są: z Niemiec – Rostock University (lider) oraz German Environment Agency; z Finlandii – Finnish Environment Institute oraz Centre for Economic Development, Transport and the Environment in South Ostrobothnia; z Litwy – Latvian Institute of Aquatic Ecology oraz Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre; ze Szwecji – Kristianstad University oraz Politechnika Gdańska z Polski.

Zespół z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska tworzą: dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz (kierownik projektu), prof. PG., dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, prof. PG., dr inż. Małgorzata Szopińska, dr inż. Filip Gamoń oraz dr inż. Wojciech Artichowicz.

Do współpracy w projekcie APRIORA zostały zaproszone także Agencje Ochrony Środowiska, przedstawiciele sektora wodno-kanalizacyjnego oraz organizacje pozarządowe. Polskimi organizacjami stowarzyszonymi są: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gmina Linia, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Spółką Wodną „Łeba”, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach.

Całkowity budżet projektu wynosi 2 400 000 EUR.

Źródło: Politechnika Gdańska