Politechnika Łódzka będzie kształcić ekspertów branż kluczowych dla gospodarki

Czas1 min

Politechnika Łódzka otrzyma ponad 8 milionów zł dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu związanego z kształceniem na potrzeby branż kluczowych. Wyniki oceny wniosków ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie otrzymają 23 projekty z 91 złożonych.

Projekt PŁ, jedyny przyznany łódzkiej uczelni, skupia się na kierunkach studiów związanych z energetyką wykorzystującą odnawialne źródła energii i transportem, czyli kształcących specjalistów ważnych dla gospodarki.

Kierownik projektu, rektor prof. Krzysztof Jóźwik mówi

– Naszym celem jest dostosowanie oferty Politechniki Łódzkiej do potrzeb rozwoju gospodarczego oraz takich przemian, które odwrócą proces degradacji środowiska naturalnego, niosąc jednocześnie korzyści dla efektywności produkcji i wpływając pozytywnie na rozwój społeczny. Środki uzyskane dzięki unijnemu wsparciu pozwolą studentom i kadrze rozwinąć kompetencje związane z zieloną transformacją, projektowaniem uniwersalnym, a także w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych. Kompleksowe wsparcie przewidziane na 5 lat trwania projektu obejmuje oczywiście bardzo wiele różnych aktywności. Bardzo zależy nam też, aby ograniczyć zjawisko drop-outu, czyli rezygnacji ze studiów przed uzyskaniem dyplomu, dlatego to też jest ważny cel projektu.

Zakres projektu obejmuje modyfikację programu studiów na kierunkach: energetyka, transport, elektronika i telekomunikacja (w j. angielskim) oraz logistyka. Nacisk zostanie położony m.in. na odnawialne źródła energii, nowoczesne systemy sterowania i bezpieczeństwa w pojazdach, elektromobilność, pojazdy autonomiczne, modelowanie procesów biznesowych w branży transportowej i logistycznej.