Politechnika Łódzka otrzymała 1,2 mln euro na nowe projekty

Czas2 min

Politechnika Łódzka otrzymała do realizacji trzy nowe projekty europejskie finansowane z programu Erasmus+. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności każdemu z nich przyznała maksymalne dofinansowanie, czyli 400 tysięcy euro. Ich tematyka wiąże się z działaniami mającymi na celu zwiększenia szans na zatrudnienie świeżo upieczonych absolwentów, edukacją łączącą wiedzę i zrozumienie Celów Zrównoważonego Rozwoju z rozwijaniem inteligencji emocjonalnej oraz projektowaniem immersyjnych doświadczeń 3D i wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. 

W tej edycji konkursu na liście znalazło się w sumie 14 projektów, a wynik PŁ należy do najlepszych.

  • Projekt złożony przez Centrum Współpracy Międzynarodowej #edu4sdgs („Building a Comprehensive Educational Ecosystem for Sustainable Development Goals”) ma na celu zwiększenie wkładu szkolnictwa wyższego w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Posłużą temu materiały edukacyjne łączące wiedzę i zrozumienie SDGs z rozwijaniem inteligencji emocjonalnej. Stworzona przez międzysektorowe konsorcjum internetowa przestrzeń edukacyjna przeznaczona będzie dla studentów, osób uczących się przez całe życie, dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych, a także nauczycieli i trenerów. W ramach projektu odbędą się szkolenia, szkoła letnia i webinaria. Jak podkreśla koordynująca projekt dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ konsorcjum wykorzysta w realizacji zaplanowanych działań mechanizm przyznawania mikropoświadczeń. Partnerami PŁ w projekcie są uczelnie z Hiszpanii i Łotwy, organizacja NGO z Hiszpanii, niemiecka jednostka akredytująca oraz partner biznesowy z Polski. 
  • Kolejny projekt – „Best practices for high-immersion experiences design” – dotyczy technologii immersyjnych, a głównie projektowania immersyjnych doświadczeń 3D. Są one znakomitym wsparciem procesu uczenia się, szczególnie dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości (VR). Immersja jest poziomem naszego zanurzenia się w sztucznie wykreowane doświadczenie i jest ona znacząco głęboka w przypadku korzystania z wirtualnej rzeczywistości. – W projekcie realizowanym we współpracy z uczelniami z Portugalii i Hiszpanii zostaną opracowane materiały szkoleniowe dla projektantów 3D – mówi dr inż. Grzegorz Zwoliński z zespołu Voxel Research Lab na PŁ, koordynujący projekt. – Przełoży się to na ich umiejętności w tworzeniu interaktywnych środowisk dla Metaverse, czyli współistniejących wielu wirtualnych światów 3D, w których rzeczywistość podobna jest do prawdziwego życia. 

     
  • Trzeci z projektów przyznanych Politechnice Łódzkiej – „Blended Outdoor Learning for fostering the employability of newly graduates” wychodzi naprzeciw problemom, które dotyczą coraz większej liczby osób w Europie. Chodzi mianowicie o konieczność wypełniania luki między formalnym wykształceniem a potrzebami szybko zmieniającego się społeczeństwa i rynku pracy. W ramach projektu zostanie opracowany program szkoleniowy oparty na metodologiach uczenia się „na świeżym powietrzu” (outdoor learning). Dzięki programowi uczestnicy zdobędą wiedzę na temat swoich mocnych stron/talentów, umiejętności miękkich, zbudują poczucie własnej wartości i wzmocnią postawy do zatrudnienia. Studenci zbudują również swoją ścieżkę kariery zawodowej, poznają zmiany na rynku pracy i przygotują się do poszukiwania pracy. Koordynatorem projektu jest dr inż. Anna Laska-Leśniewicz z Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych. Partnerami są uczelnie z Hiszpanii, Włoch, Litwy, Portugalii oraz hiszpańska firma szkoleniowa. 

Wymienione projekty wygrały w konkursie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarnościogłoszonym w ramach Akcji 2 – Partnerstwa współpracy dla szkolnictwa wyższego, konkurs 2023, runda 1. 

Źródło: Politechnika Łódzka