Politechnika Łódzka wzmacnia kształcenie na potrzeby gospodarki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje projekt z Politechniki Łódzkiej dotyczący kształcenia specjalistów na potrzeby branż kluczowych dla gospodarki. Uczelnia otrzyma na ten cel 8 mln zł z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), który zastąpił Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Chcemy dostosować ofertę Politechniki Łódzkiej do potrzeb rozwoju gospodarczego oraz takich przemian, które odwrócą proces degradacji środowiska naturalnego, niosąc jednocześnie korzyści dla efektywności produkcji oraz wpływając pozytywnie na rozwój społeczny – powiedział prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ i kierownik projektu.

Projekt z PŁ dotyczy kierunków studiów związanych z energetyką wykorzystującą odnawialne źródła energii oraz transportem, które kształcą specjalistów z dziedzin ważnych dla gospodarki. Zakres działań obejmuje modyfikację programu studiów na kierunkach: energetyka, transport, elektronika i telekomunikacja (w j. angielskim) oraz logistyka.

– Środki uzyskane dzięki unijnemu wsparciu pozwolą studentom i kadrze rozwinąć kompetencje związane z zieloną transformacją, projektowaniem uniwersalnym, a także w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych – dodaje rektor PŁ.

Wsparcie finansowe z FERS jest przewidziane na 5 lat trwania projektu.

Źródło: Politechnika Łódzka