Politechnika Morska otrzyma najnowszy symulator promu wraz z systemem bunkrowania dual fuel LNG

Czas1 min

Podpisana 27 października 2023 r. umowa pozwoli na pozyskanie przez Politechnikę Morską w Szczecinie najnowszego symulatora nawigacyjno-manewrowego promu wraz z systemem bunkrowania statku dual fuel LNG.

Współpraca środowiska biznesu i nauki

Dokument podpisano w budynku PM na Wałach Chrobrego. Politechnikę Morską reprezentował JM Rektor Wojciech Ślączka, a Polską Żeglugę Morską Dyrektor Naczelny Andrzej Wróblewski oraz Dyrektor Pionu Technicznego Grzegorz Wardzyński. W wydarzeniu uczestniczyli również Prorektor ds. nauki Artur Bejger, Prorektor ds. innowacji i rozwoju Janusz Uriasz, Kanclerz Andrzej Durajczyk oraz Kwestor Dorota Kuźniar.

Na nowym symulatorze kształcić się będą studenci Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Mechanicznego PM, dzięki czemu najpierw nabędą odpowiednie do pracy kompetencji, a później – podczas pracy na morzu, przełoży się to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w sektorze gospodarki morskiej.

Nowy symulator – nowe możliwości

Jak podkreślił JM Rektor Politechniki, symulator jest ważnym elementem kształcenia praktycznego studentów umożliwiającym uczelni postawienie kolejnego kroku w kierunku innowacyjności oferty edukacyjnej.

– Kształcenie studentów pod kątem eksploatacji różnych typów statków wyposażonych w różne siłownie okrętowe na symulatorach jest konieczne. Umożliwia to tworzenie, w celach ćwiczeniowych, różnych scenariuszy sytuacji niebezpiecznych w bezpiecznych warunkach, co w przyszłej pracy na morzu pozwoli na zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu – stwierdzil.

Dyrektor Naczelny Andrzej Wróblewski zwrócił uwagę na fakt, że współpraca jest odpowiedzą rynku na potrzeby kadrowe.

– Współpraca z Politechniką Morską i wspólne zaangażowanie w ten projekt to obopólna korzyść. Politechnika Morska to partner, który zapewnia dobrze wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, a dzięki podpisaniu dzisiejszej umowy Polska Żegluga Morska może mieć realny udział w podwyższaniu kwalifikacji przyszłej kadry sektora gospodarki morskiej – powiedział.

Budowa nowego obiektu, w którym znajdzie się symulator ruszy na początku przyszłego roku.

Źródło: Politechnika Morska w Szczecinie