Politechnika Śląska i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych łączą siły

Czas1 min

13 kwietnia 2023 podpisana została umowa o współpracy badawczo-rozwojowej przez prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka – rektora Politechniki Śląskiej oraz dra hab. inż. Pawła Pichniarczyka – dyrektora Łukasiewicz – ICiMB. Wspólne doświadczenia i wiedza w obszarze nauk technicznych pozwolą na podjęcie innowacyjnych tematów badawczych, w wyniku których opracowane zostaną nowe i przyszłościowe rozwiązania technologiczne dla polskiej gospodarki.

– Praktyka i doświadczenie jakie mają pracownicy Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz dostęp do laboratoriów i infrastruktury badawczej jest niezwykle cenna dla wielu naszych wydziałów, nie tylko dla Wydziału Budownictwa, który do tej pory był głównym partnerem Instytutu . Podpisana umowa to możliwość współpracy Łukasiewicz – ICiMB także z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym, Wydziałem Inżynierii Materiałowej, Wydziałem Architektury czy Inżynierii Biomedycznej – powiedział rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Współpraca będzie się opierać na inicjowaniu i prowadzeniu badań naukowych i rozwojowych, a także komercjalizacji wyników tych prac w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej, inżynierii środowiska czy inżynierii biomedycznej.

– Politechnika Śląska jest naszym partnerem w zakresie realizacji wspólnych projektów, współpracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej. Wśród absolwentów Uczelni pozyskujemy naszych pracowników, oferujemy także staże i praktyki studenckie oraz staże naukowe. Chcielibyśmy z Uczelnią tworzyć wspólne konsorcja do projektów aby zdobywać środki z funduszy europejskich, z Horyzontu Europa – powiedział dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk – dyrektor Instytutu.

Ponadto celem współpracy jest edukacja – planowane jest kształcenie studentów i doktorantów, w tym wdrożeniowych, organizacja staży naukowych i praktyk studenckich.

Zostaw komentarz