Politechnika Śląska w projekcie badań nad ekologicznymi silnikami

Czas1 min

Politechnika Śląska znalazła się w międzynarodowym konsorcjum, które otrzymało finansowanie projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na prowadzenie badań nad zwiększeniem sprawności turbin silników lotniczych na rzecz neutralności klimatycznej.

Jak zwiększyć wydajność silników lotniczych równocześnie zmniejszając emisję gazów cieplarnianych? Na to pytanie odpowiedzą realizatorzy międzynarodowego projektu, w którym znaleźli się też naukowcy Politechniki Śląskiej.

Projekt poświęcony będzie powłokowym barierom cieplnym do ekologicznych zastosowań, związanych z przetwarzaniem ciepła w energię, co pozwoli zrozumieć ograniczenia w warunkach spalania wodoru i poznać perspektywę zrównoważonego rozwoju.

W skład międzynarodowego konsorcjum projektu, przyznanego w ramach konkursu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wchodzi pięć jednostek – 3 z Polski (Łukasiewicz-GIT, Politechnika Śląska i firma AvioAero) oraz 2 partnerów zagranicznych – MINES Paris z Francji i Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology IWS z Niemiec. Koordynatorem projektu jest dr inż. Radosław Swadźba z Centrum Badań Materiałów w Łukasiewicz – GIT, natomiast w Politechnice Śląskiej projektem kieruje dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ z Wydziału Inżynierii Materiałowej, Katedra Technologii Materiałowych.

Celem projektu jest zdobycie nowej wiedzy na temat degradacji w wysokiej temperaturze powłokowych barier cieplnych, wytworzonych na monokrystalicznych, żarowytrzymałych nadstopach na bazie niklu, pracujących w turbinach nowoczesnych silników lotniczych. Ich zastosowanie pozwoli na podniesienie temperatury pracy i co za tym idzie sprawności turbin silników lotniczych, a tym samym zmniejszy zużycie paliwa przez samoloty nowej generacji i bezpośrednio przyczyni się do redukcji emisji CO2 do środowiska. To z kolei zaspokoi globalne potrzeby w zakresie budowania neutralności klimatycznej.

– Zakładając, że zastosowanie w przyszłości wodoru jako paliwa spowoduje zwiększenie zawartości pary wodnej w spalinach, my – jako naukowcy chcemy również określić wpływ pary wodnej w atmosferze na trwałość zaawansowanych powłokowych barier cieplnych podczas testów utleniania wysokotemperaturowego – wyjaśnia dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ i dodaje, że wszystkie ambitne cele postawione w ramach projektu mogą zostać osiągnięte jedynie poprzez ścisłą współpracę pomiędzy partnerami polskimi, francuskimi i niemieckimi.

Wszystkie prace będą prowadzone jednocześnie zarówno w laboratoriach polskich, francuskich, jak i niemieckich.

Źródło: Politechnika Śląska