Politechnika Warszawska jako pierwsza polska uczelnia publiczna uruchamia fundusz VC

Czas3 min

Działalność zaczyna WUT IF – pierwszy w Polsce fundusz venture capital założony przez uczelnię publiczną – Politechnikę Warszawską przy współudziale doświadczonego zespołu ekspertów.

Celem funduszu jest inwestowanie w spółki z sektora deep-tech tworzone przez zespoły wywodzące się z Politechniki Warszawskiej oraz innych polskich uczelni.

Warsaw University of Technology Investment Factory (WUT IF) wyróżnia ścisła współpraca z uczelniami pozwalająca na wczesny dostęp do innowacyjnych spółek, skupienie się na innowacjach technologicznych i badawczych (deep-tech) umożliwiających rozwijanie produktów z przewagą technologiczną oraz sieć kontaktów łącząca potrzeby inwestorów z ekspertyzą badawczą i technologiczną środowiska naukowego. Dzięki współpracy z Politechniką Warszawską WUT IF ma dostęp do zasobów akademickich: ekspertów PW, zespołów badawczych i unikalnej aparatury. Fundusz zapewnia także rzetelną ocenę potencjału technologii. Ponadto, WUT IF jako pierwszy w Polsce fundusz venture capital aktywnie promuje aspekty ESG (Environmental, Social, and Governance), będąc tzw. funduszem „light green”.

Zespół funduszu tworzą eksperci z doświadczeniem na rynku kapitałowym, w nauce oraz technologii: Karol Matczak, CFA CIIA PRM – doradca inwestycyjny i makler z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu na rynku kapitałowym, inwestycjach, anioł biznesu i przedsiębiorca, prof. Robert Sitnik – naukowiec związany z Politechniką Warszawską, innowator i przedsiębiorca mający doświadczenie w tworzeniu spółek rozwijających i komercjalizujących technologie deep-tech, Jakub Wojciechowski, CFA – doradca inwestycyjny i makler z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku finansowym, przedsiębiorca, anioł biznesu, Paweł Zych – od ponad 10 lat związany z Politechniką Warszawską, gdzie jest odpowiedzialny za komercjalizację pośrednią, kierownik wielu projektów B+R.

– Dzięki WUT IF zespoły badawcze będą mogły komercjalizować swoje technologie i opracowywać nowe produkty w jednym środowisku związanym z Politechniką Warszawską w atmosferze zaufania i życzliwości – mówi prof. Robert Sitnik. – Będą mogły skupić się na ciężkiej pracy związanej z rozwojem produktu i kontaktach z klientami, zwiększając prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu biznesowego.

– Fundusz VC jest ogromną szansą i wyzwaniem dla Politechniki Warszawskiej i całego środowiska akademickiego w Polsce – komentuje Karol Matczak.

– Dzięki zaangażowaniu osób związanych z uczelnią, jak i profesjonalistów z rynku kapitałowego, uczelnia zmienia swoje podejście do procesów biznesowych. Celem jest zbudowanie społeczności osób przedsiębiorczych, które chcą komercjalizować badania i rozwijać się biznesowo. Fundusz ma charakter rynkowy, a więc skupiać się będzie na osiągnięciu atrakcyjnej stoły zwrotu dla inwestorów. Celem miękkim jest natomiast wsparcie liderów od wczesnego etapu ich działalności badawczej, aby mogli z sukcesami rozwijać swoje przedsiębiorstwa – stwierdził.

– Zespół WUT IF posiada zróżnicowane i uzupełniające się kompetencje, od doświadczeń w zakładaniu i rozwijaniu spółek deep-tech, przez doświadczenia na rynku inwestycyjnym, po ekspertyzę w zakresie inkubacji i tworzenia startupów na Politechnice Warszawskiej – dodaje prof. Robert Sitnik.

Inauguracja działalności

Uroczyste otwarcie funduszu WUT IF odbyło się 31 stycznia 2024 roku w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Była to okazja, żeby poznać założenia inicjatywy, jej twórców, a także nawiązać i zacieśnić kontakty naukowo-biznesowe. W wydarzeniu wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Maria Mrówczyńska, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong, Rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. Piotr Wachowiak, Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata, przedstawiciele firm, pracownicy i studenci Politechniki Warszawskiej. 

Jak podkreślał Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba, fundusz WUT IF ma pomóc w wykorzystaniu potencjału naszej Uczelni. 

– Mamy wiele osiągnięć, ale nie radziliśmy sobie najlepiej, żeby zostały one wdrożone – mówił Rektor PW. – A to jeden z trzech filarów uczelni – obok dydaktyki i badań. (…) Kiedy pojawiła się inicjatywa stworzenia naszego własnego funduszu venture capital, moja odpowiedź na pytanie „czy robimy?” była prawie natychmiastowa. (…) Głęboko wierzę, że za rok, dwa, trzy lata będziemy mogli się pochwalić, że z Politechniki Warszawskiej wyszły nowe firmy. 

– Fundusz ma wspierać działalność akademickich spółek technologicznych na wczesnym etapie rozwoju – wskazywał Prorektor PW ds. Rozwoju prof. Adam Woźniak. 

Mówił, że to kolejne działanie na rzecz łączenia nauki z biznesem i że dzięki niemu Politechnika Warszawska ma szansę wejść do ekstraklasy uczelni. Sam WUT IF powstał zaś na wzór funduszy działających na zachodzie, m.in. na uczelniach amerykańskich. 

– Jesteśmy na Politechnice Warszawskiej, więc są wspaniali ludzie, więc na pewno się uda – mówił Karol Matczuk z zespołu funduszu. 

Więcej informacji o działalności funduszu na stronie www.wutif.eu

Źródło: Politechnika Warszawska