Politechnika Warszawska i Ningbo University of Technology chcą współpracować przy rozwoju nowoczesnych technologii

Inicjatywy związane z badaniami, kształceniem oraz zasobami ludzkimi – to główne obszary wspólnych działań, które znalazły się w porozumieniu zawartym przez uczelnie.

Politechnika Warszawska i Ningbo University of Technology zamierzają stworzyć podstawy współpracy w zakresie technologii przemysłowych oraz promować wspólne działania badawcze w branżach zaawansowanych technologii (high-tech industries).

Uczelnie chcą przygotowywać wspólnie artykuły badawcze i uczestniczyć w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, organizować wzajemną wymianę kadr, w tym wizyty ekspertów, prowadzić wspólne studia magisterskie i kształcenie w ramach doktoratów. W planach jest współpraca w różnych sektorach przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem technologii elektrycznych, elektronicznych i teleinformatycznych oraz automatyki i robotyki.

Porozumienie zostało zawarte na pięć lat.

Sformalizowaniu współpracy towarzyszyło spotkanie online przedstawicieli Politechniki Warszawskiej i Ningbo University of Technology. Była to nie tylko okazja, żeby podpisać porozumienie, ale też opowiedzieć o obu uczelniach. PW reprezentowali tam Rektor prof. Krzysztof Zaremba, Prorektor ds. Nauki prof. Mariusz Malinowski oraz Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Grzegorz Robak.

Źródło: Politechnika Warszawska