Polityka prywatności newslettera

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest BlueGreen Content Studio (jednoosobowa działalność zarejestrowana w CEIDG) z siedzibą w Warszawa, ul. Piękna 24/26A 00-549 Warszawa, posiadająca NIP 527 294 39 94, REGON 387696332.

NASZE DANE KONTATKOWE
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres redakcja@zielonyrozwoj.pl lub adres korespondencyjny ul. Piękna 24/26A 00-549 Warszawa.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?
Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej dzięki której może być ona zidentyfikowana. Zgłaszając się do otrzymywania newslettera, należy podać imię (obowiązkowo), nazwisko, nazwę firmy i instytucji oraz adres e-mail(obowiązkowo). Informacje te potrzebne są do wysyłania newslettera. Przetwarzamy jedynie Twój adres e-mail, aby móc przesłać Ci newsletter na Twoją skrzynkę.

CEL PRZETWARZANIA
Twoje dane osobowe służą nam do celów informacyjnych (wysyłanie bieżących informacji opublikowanych na stronie) oraz marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o najnowszych artykułach, wydarzeniach oraz mailingi sponsorowane – tylko w tematyce portalu. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, co sprawi, że zaprzestaniemy wysyłania naszego newslettera. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna. Niepodanie adresu e-mail uniemożliwi nam dostarczanie Ci informacji o aktualnościach na stronie zielonyrozwoj.pl

PODSTAWA PRZETWARZANIA
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przy zapisywaniu się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do chwili, gdy zrezygnujesz z subskrypcji newslettera, tj. skorzystasz z prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. Zrezygnować z subskrypcji newslettera możesz w każdej chwili, wysyłając informację o rezygnacji na adres e-mail: redakcja@zielonyrozwoj.pl.

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Do przetwarzania danych opisanych wykorzystujemy dostawców usług technicznych, umożliwiających nam wysyłkę newslettera. Zielonyrozwoj.pl korzysta z usług systemu mailerlite.com. Twoje dane (imię i mail) mogą być przez nas przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu związanym z wydawaniem i dystrybucją naszego newslettera. Jeśli będziemy musieli przekazać Twoje dane usługodawcy, nastąpi to zgodnie z naszymi instrukcjami.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBIORCOM SPOZA EOG
Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych. Przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach usług mailingowych (wysyłka newslettera).

PROFILOWANIE
Każdy newsletter zawiera losowo przypisany identyfikator. Na podstawie tej identyfikacji możemy stwierdzić, czy i kiedy został otwarty newsletter oraz które linki zostały kliknięte.

TWOJE PRAWA
Masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody.

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, otrzymasz wówczas od nas kopię informacji osobowych jakie posiadamy. Ma także prawo jak do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega naszej ocenie czy jest uzasadniony.

Nadto możesz żądać:

  • sprostowania danych osobowych, jeśli faktycznie są niekompletne lub uległy zmianie, usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, uzupełnimy je lub aktualizujemy,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli wniosek jest zasadny, ograniczamy się jedynie do czynności przechowywania danych, inne operacje przetwarzania danych będą wykluczone,
  • przeniesienia danych osobowych, na tej podstawie wydajemy Tobie dane w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer lub innymi podmiotowi, jeśli o to wnosisz,
  • usunięcia danych osobowych, usuniemy dane wówczas, jeśli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odpowiedź będzie udzielana Tobie na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez Ciebie adres o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności Newslettera będą publikowane na stronie internetowej i będą obowiązywać od daty ich publikacji jedynie na przyszłość.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, pisz na mail redakcja@zielonyrozwoj.pl lub bezpośrednio do wydawcy – kontakt@@bluegreencontent.studio.