Polscy naukowcy poprawią pracę systemów ciepłowniczych w czterech krajach

Czas1 min

Energetyka Cieplna Opolszczyzny a także przedsiębiorstwa ciepłownicze z Chorwacji, Rumunii i Litwy – na tych obiektach naukowcy Politechniki Opolskiej w ramach projektu SET_HEAT zwiększą efektywność systemów ciepłowniczych jednocześnie zmieniając paliwo na bardziej ekologiczne prowadząc do ich dekarbonizacji. Prace ruszają już 1 października.

Wprowadzanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego lub pochodzącego z odnawialnych źródeł energii do wysokotemperaturowych systemów ciepłowniczych – to tytuł unijnego konkursu, w którym z powodzeniem wzięło udział konsorcjum z naukowcami Politechniki Opolskiej w składzie. Podstawowym celem projektów zgłaszanych do konkursu jest opracowanie dziesięcioletnich planów inwestycyjnych dla konkretnych obiektów, umożliwiających przemianę tradycyjnych wysokotemperaturowych systemów ciepłowniczych w systemy efektywne, zgodnie z unijną dyrektywą EED.

– Dyrektywa ta wprowadza kamienie milowe, które sprawiają, że wymagania będą coraz większe. Prowadzą one do tego, aby zmieniać strukturę paliwową, czyli zastępować węgiel ciepłem odpadowym lub energią odnawialną. W ramach konkursu trzeba było wymyśleć, jakie systemy i jakich partnerów planujemy zaangażować. Wymóg projektowy zakładał także minimum w konsorcjum trzy przedsiębiorstwa ciepłownicze z trzech różnych państw – informuje dr inż. Mariusz Tańczuk, kierownik projektu z Katedry Inżynierii Procesowej i Środowiska Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.

Przy pracy nad wysoko ocenionym wnioskiem projektowym naukowcy Politechniki Opolskiej połączyli siły z Katedrą Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Przemysłowymi partnerami projektu zostali: opolska spółka ciepłownicza ECO SA a także przedsiębiorstwa ciepłownicze z Chorwacji, Rumunii i Litwy.

– Na systemach ciepłowniczych tych przedsiębiorstw będziemy pracować nad zmniejszeniem zużycia węgla i gazu ziemnego, poprzez to, że wprowadzimy tam energię odnawialną i ciepło odpadowe. Efektem 3-letnich prac i analiz będzie wypracowanie konkretnych planów techniczno-inwestycyjnych, ale posiadających także uniwersalne rozwiązania, co będzie podstawą do wdrożenia metod przez przedsiębiorstwa i tym samym ubieganie się o dofinansowanie na tzw. twarde projekty, czyli modernizację – tłumaczy dr inż. Mariusz Tańczuk.

– Dla naukowca to oczywiście bardzo duża satysfakcja. Cieszę się, że wygraliśmy konkurs i że jest to duży projekt międzynarodowy: będziemy badać systemy nie tylko w Polsce, które znamy, ale także zagraniczne. W ramach projektu będziemy współpracować także z naukowcami z Uniwersytetu w Zagrzebiu, Uniwersytetu w Wilna oraz Uniwersytetu w Alborgu w Danii a także duńską izbą ciepłowniczą, czyli europejskim liderem ciepłownictwa, która udostępni nam swoje know-how – dodaje dr inż. Mariusz Tańczuk.


W konsorcjum projektu SET_HEAT znajduje się również polska spółka inżynierska KELVIN Sp. z o.o. Całkowity budżet projektu to ponad 1,5 mln EUR, z czego 95% zostanie sfinansowane przez Unię Europejską.

Źródło: Politechnika Opolska