Polska Organizacja Biometanu składa poprawki do Podręcznika procedur administracyjnych OZE

Czas2 min

Polska Organizacja Biometanu (POB) wskazuje propozycje poprawek do “Podręcznika procedur administracyjnych OZE” Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

12 stycznia br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt „Podręcznika procedur administracyjnych OZE”. Dyrektor Generalny – Michał Tarka, wraz z Członkami POB, wnieśli swoje uwagi do niniejszego projektu.  

Według POB, w podręczniku powinny zostać bardziej uwypuklone aspekty związane z operacyjnym prowadzeniem instalacji. Brakuje też informacji o tym, jakie obowiązki ma przedsiębiorca w związku z prowadzeniem działalności. Członkowie Polskiej Organizacji Biometanu wskazują również, iż w opracowaniu znajduje się sporo opisów technologii i różnych ich aspektów, niemających merytorycznego związku z celem podręcznika, którego zadaniem jest uporządkowanie wiedzy w zakresie wymagań administracyjnych przy realizacji określonych zamierzeń.

Analizując przesłany do konsultacji projekt “Podręcznika procedur administracyjnych OZE” MKiŚ, Polska Organizacja Biometanu wskazuje istotne uwagi na temat kwestii związanych z wyborem lokalizacji inwestycji, informując o tym, jak dużą rolę pełni nastawienie i akceptacja lokalnej społeczności. Jednocześnie podkreśla ogromne znaczenie właściwej komunikacji z/do biogazowni. POB zwraca uwagę na sprawy związane z weryfikacją terenu pod inwestycje pod kątem ochrony przyrody, tak, aby inwestorzy mając tą świadomość tworzyli głęboki research już na samym początku procesu.

Zostało również podkreślone, iż dokument zbyt mocno koncentruje się na regulacjach, które mają wyjść z użycia: “Poświęca się wiele miejsca regulacjom, które co do zasady mają wychodzić z użycia a dla nowych regulacji na podstawie których tak naprawdę będą działać inwestorzy w przyszłości poświęca się ledwie wzmiankę, że nastąpiły zmiany. Wydaje się, że punkty ciężkości powinny być rozłożone dokładnie odwrotnie – opis powinien dotyczyć przede wszystkim nowych regulacji – dotyczy to chociażby kwestii zagospodarowania przestrzennego” – podsumowuje Dyrektor Generalny POB Michał Tarka.

O biometanie

Biometan to biogaz, który w procesie oczyszczenia uzyskuje takie same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny, a jednocześnie jest zeroemisyjny i ekologiczny. Jako paliwo może znaleźć zastosowanie w gospodarce do celów ciepłowniczych oraz transportowych. Biometan wykorzystywany jest również do produkcji energii elektrycznej. Jest surowcem energetycznym tworzącym rdzeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ponieważ powstając m.in. z odpadów wiejskich, miejskich i pochodzących z oczyszczalni ścieków, wytwarza energię nie zwiększając emisji CO2.

O Polskiej Organizacji Biometanu (POB):

Polska Organizacja Biometanu (POB) powstała 6 września 2022 r., zrzeszając ekspertów branżowych oraz przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych i ciepłowniczych działających na rynku krajowym. Aktualnie w Europie jest 540 wytwórni biometanu.  W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie: Veolia Energia Polska, Orlen Południe, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot, Atrem, Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen) oraz SMM Legal Energy. Najważniejszym celem POB jest rozwój rynku biometanowego, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych. POB reprezentuje interesy organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym.

Źródło: Polska Organizacja Biometanu