Polska prezentuje plan rozwoju geotermii na spotkaniu ITRE

Czas1 min

We wtorek 10 października 2023 r., na zaproszenie Europejskiej Rady ds. Energii Geotermalnej, wiceminister Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa Piotr Dziadzio wziął udział w dyskusji dotyczącej rozwoju i wykorzystania energii geotermalnej w Europie. Podczas spotkania wiceminister przedstawił „Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce” oraz projekty, które są już realizowane w ramach programu.

– Istotną rolę w dostępie do surowców odgrywa wykorzystanie szeroko rozumianego ciepła Ziemi, w zależności od potencjału jaki istnieje w danym regionie. Identyfikujemy obszary posiadające potencjał i wspieramy finansowo projekty geotermalne poprzez realizację „Wieloletniego programu rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce”, który szczegółowo opisuje cele i zadania do 2050 roku – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

– Ważne jest również stworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego dla rozwoju nowych technologii m.in. magazynowanie wodoru, składowanie CO2. Polska ma duży potencjał magazynowania wodoru w kawernach solnych i sekwestracji dwutlenku węgla w strukturach geologicznych, dlatego rozpoczęto badania w tym zakresie. Rosnące znaczenie surowców krytycznych wymusza na nas poszukiwanie nowego rodzaju surowców oraz zastępowanie ich innymi, łatwiej dostępnymi. Przykładem może być zastąpienie powszechnie stosowanych komponentów litowo-jonowych w akumulatorach innymi materiałami, które są dostępne w kraju. Badania w tym kierunku trwają obecnie w Polsce – dodał wiceminister Piotr Dziadzio.

Spotkanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Unii Europejskiej wraz z Europejską Radą ds. Energii geotermalnej miało zwrócić uwagę na bardzo pozytywny aspekt geotermii w drodze do niezależności energetycznej Unii Europejskiej. Energia geotermalna charakteryzuje się dostępnością energii w całym roku na stałym poziomie, stabilnością oraz najwyższym współczynnikiem mocy przypadającej na źródło energii, który wynosi 73-89%. Raport dotyczący energii geotermalnej, przygotowany przez Komisję, zostanie skierowany do dalszych prac Parlamentu Europejskiego.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska