Polskie firmy i uczelnie będą rozwijać elektrochemiczne magazynowanie energii

Czas1 min

29 maja 2023 r. w towarzystwie wiceministra klimatu i środowiska Piotra Dziadzio, przedstawiciele spółek skarbu państwa i wybranych uczelni podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie elektrochemicznego magazynowania energii.

Dzięki zgromadzeniu potencjału naukowego i inwestycyjnego możliwa będzie budowa fabryki ogniw jonowych, które zostaną wykorzystane w polskich magazynach energii, zarówno prosumenckich, jak i wielkoskalowych.

Kluczowym obszarem magazynowania energii jest magazynowanie energii dostępnej dla nas wszystkich – dla obywatela – powiedział podczas konferencji wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

Magazynowanie energii to jeden z ważniejszych obszarów transformacji energetycznej. Podpisany dziś dokument pozwoli na krok w przyszłość, zarówno w magazynowaniu energii prosumenckiej, jak i tej wielkoskalowej – dodał wiceminister.

Możliwość magazynowania energii w znacznym stopniu przyczyni się również do większego i bardziej efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii opartych na słońcu oraz wietrze. Magazyny energii to również obszar wpisujący się w suwerenność energetyczną kraju.

Jak podkreślał wiceminister Piotr Dziadzio projekt z udziałem spółek skarbu państwa oraz uczelni wyższych, którego dotyczy list intencyjny oparty jest na polskiej myśli technicznej oraz polskich zasobach surowcowych.

Naszym celem jest wykorzystanie dostępnego krajowego potencjału surowcowego do budowy ogniw, jak i magazynów energii. Realizujemy tym samym zadania wynikające z Polityki Energetycznej Państwa i  Polityki Surowcowej Państwa. Rozwój technologii magazynowania energii to konieczność dla sprawnego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w Polsce i dalszego dynamicznego rozwoju energetyki prosumenckiej – powiedział klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

Poprzez właściwą realizację polityki energetycznej oraz surowcowej i uniezależnienie się od rosyjskich węglowodorów, mimo wojny na Ukrainie, rząd zapewnił Polakom i polskiej gospodarce niezbędne surowce. Teraz czas na działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój technologii elektrochemicznego magazynowania energii, dążący do uniezależnienia się od rynków  azjatyckich.  Dodatkowo rozwój sektora magazynów energii może przyczynić się do powstania w Polsce ponad 26 tys. miejsc pracy.

List podpisali przedstawiciele:

  • PKN Orlen S.A.
  • Grupy Azoty S.A .
  • KGHM Polska Miedź S.A.
  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A
  • Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica
  • Politechniki Warszawskiej,
  • Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: MKiŚ