Porozumienie uczelni z Wrocławia i Opola w sprawie modelu transformacji energetycznej

Czas2 min

10 października podpisano porozumienie odnośnie współpracy ws. modelu transformacji energetycznej funkcjonowania uczelni wyższych. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jednym z sygnatariuszy.

Wypracowanie pilotażowego w skali kraju modelu transformacji energetycznej funkcjonowania uczelni wyższych to cel podpisanego 10 października 2023 roku porozumienia przedstawicieli władz rektorskich dolnośląskich i opolskich uczelni publicznych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowej Agencji Poszanowania Energii i Banku Ochrony Środowiska.

Tym samym środowiska akademickie uczelni Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Bank Ochrony Środowiska rozpoczęły współpracę, której głównym celem jest podjęcie konkretnych działań w zakresie zeroemisyjności, a tym samym redukcji śladu węglowego.

Podpisane na Uniwersytecie Wrocławskim we wtorek 10 października 2023 r. porozumienie to efekt wielu spotkań roboczych i ustaleń trwających od listopada 2022 roku, kiedy to z inicjatywy Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej podpisano list intencyjny o współpracy między Uczelniami z Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

– Od blisko roku pracowaliśmy nad tym porozumieniem. To przede wszystkim współpraca uczelni z instytucjami finansowymi na rzecz zdecydowanych działań w zakresie zeroemisyjności.

– Uczelnie będą pracować nad realizacją modelu transformacji energetycznej, przeanalizują możliwe usprawnienia w budynkach, wybiorą optymalne energooszczędne rozwiązania, oszacują koszty, by móc efektywnie aplikować o dofinansowanie np. na termomodernizację, czy odnawialne źródła energii. – podkreśla Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

– Porozumienie doskonale wpisuje się w kierunki polityki klimatyczno-energetycznej i wyzwań współczesnego świata oraz regulacje wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jest też dobrym przykładem współpracy, który przyniesie efekty jakie w pojedynkę trudno byłoby uzyskać – podkreślał obecny na uroczystości Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w MEiN, pełnomocnik rządu ds. funkcjonowania instytutów badawczych.

Uczelnie publiczne chcą przyczynić się nie tylko do poprawy jakości powietrza dzięki redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale też zapewnić lepsze warunki pracy i edukacji, wspierać wzrost udziału energii odnawialnej oraz efektywniej wykorzystywać energię m.in. dzięki energooszczędnym i inteligentnym budynkom.

– Chcemy wspólnie wypracować jednolity dla uczelni model transformacji energetycznej. To pozwoli nam w przyszłości zmniejszyć koszty energii – podkreśla prof. Robert Olkiewicz, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

– Taki model ma pomóc uczelniom w pozyskiwaniu środków m.in. na restrukturyzację instalacji grzewczej czy wymianę źródeł światła. Głównym celem jest wprowadzenie oszczędności zużycia energii i tym samym redukcja śladu węglowego – tłumaczy Damian Mroczyński, zastępca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majątku UWr .

Wypracowany model, który ma powstać do lipca 2024 r., umożliwi uczelniom aplikowanie o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w procesie zmniejszania zużycia energii.

Pod porozumieniem zawartym w dniu 10 października 2023 r. podpisali się przedstawiciele następujących podmiotów:

 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
 • Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki,
 • Politechnika Opolska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.,
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.

Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu