Posiedzenie członków Komitetu Problemów Energetyki PAN

Czas1 min

W dniu 16 listopada br., w elektrowni Nowe Jaworzno, odbyło się wspólne posiedzenie członków Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN oraz Komisji Energetyki przy Oddziale Katowice PAN, współorganizowane przez Tauron S.A. i Politechnikę Śląską.

Posiedzenie otworzył prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przywitał on Przewodniczącego Komitetu prof. Janusza Lewandowskiego i Przewodniczącego Komisji prof. Marcina Szegę. Podziękował wiceprezesowi Tauron Wytwarzanie Zdzisławowi Filipowi oraz członkowi Rady Nadzorczej dr inż. Grzegorzowi Peczkisowi za organizację spotkania. Prof. Kotowicz podkreślił, że współpraca Politechniki Śląskiej z Tauron S.A., zgodnie z podpisanym porozumieniem, obejmuje min.: współpracę w ramach projektów związanych z transformacją energetyczną i rozwojem nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwórczych, działania związane z rozwojem energetyki jądrowej, kooperacja w ramach badań nad zastosowaniem i rozwojem technologii wodorowych, analiza potencjału wykorzystania infrastruktury oraz obiektów Grupy TAURON w związku z działaniami nakierowanymi na transformację energetyczną Polski oraz Śląska.

Referat wprowadzający pt. „Blok 910 MW TAURON Wytwarzanie” przedstawił Adam Sładek, Dyrektor Zarządzający ds. Produkcji TAURON Wytwarzanie wraz z Radosławem Smoleńcem, Głównym Inżynierem ds. Wytwarzania, Elektrownia Nowe Jaworzno, TAURON Wytwarzanie;

Ze strony Komitetu Energetyki, referat pt. „Możliwości implementacji technologii CCSw energetyce i przemyśle” wygłosił prof. Stanisław Nagy z AGH (opracowany przy współpracy z prof. Wojciechem Nowakiem, dr. inż. Pawłem Gładyszem, oraz dr. hab. inż. Stanisławem Tokarskim).

Ze strony Komisji Energetyki wystąpienie pt. „100-lecie urodzin prof. Jana Szarguta. Koszt termoekologiczny – zaawansowana ocena systemowa technologii energetycznych.” przedstawił prof. Marcin Szega. Referat został opracowany wspólnie z prof. Wojciechem Stankiem.

Po referatach i dyskusji, uczestnicy spotkania zwiedzili blok 910 MW. W spotkaniu uczestniczyło ok. 65 osób.

Źródło: Politechnika Śląska