Powstał Kołobrzeski Klaster Energii

Czas1 min

Prezesi miejskich spółek wraz z prezydentem miasta Kołobrzeg podpisali porozumienie o utworzeniu Kołobrzeskiego Klastra Energii.

Czym jest Klaster Energii? To porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. Celem klastra energii jest rozwój energetyki opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii, służący poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki.

Mówiąc wprost, miejskie spółki będą współpracować ze sobą przy wytwarzaniu i używaniu energii. Będą produkować energię na swoje potrzeby, ale też na potrzeby innych partnerów związanych porozumieniem.

Jak powiedziała prezydent miasta Anna Mieczkowska: „To cenna inicjatywa mająca na celu poprawienie bezpieczeństwa energetycznego, ale też ograniczenie kosztów funkcjonowania spółek, a tym samym mniejsze koszty świadczonych przez nie usług. Na utworzeniu klastra przede wszystkim zyskają mieszkańcy”.

Koordynatorem Kołobrzeskiego Klastra Energii został prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej pan Andrzej Olichwiruk. Jak podkreślił, nowe technologie, dają wiele możliwości produkcji dodatkowej energii. Biogaz z oczyszczalni ścieków produkowany przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, czy z kompostowni produkowany przez Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska, może z powodzeniem być użyty przez inną spółkę. W system będą włączone miejskie jednostki mogące produkować energię z fotowoltaiki.

Na utworzenie i funkcjonowanie klastra oraz na inwestycje związane z budową nowych źródeł energii można pozyskać zewnętrzne dofinansowania. Odpowiednie programy już są uruchomione, a wnioski składać można do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg

Zostaw komentarz