Powstał Związek Pracodawców Firm Innowacyjnych, Doradczych i Rozwojowych INDORO

W Politechnice Łódzkiej odbyło się zebranie założycieli Związku Pracodawców Firm Innowacyjnych, Doradczych i Rozwojowych „INDORO”. W gabinecie rektora prof. Krzysztofa Jóźwika, który był gospodarzem tego ważnego dla nowej inicjatywy spotkania obecnych było kilkunastu przedstawicieli uczelni, izb gospodarczych, firm prywatnych i organizacji pozarządowych zajmujących się innowacjami, konsultingiem i usługami rozwojowymi.  

Związek ma wspierać swoich członków i polskie firmy w adaptacji do aktualnych trendów gospodarczych, jakimi są np. tworzenie innowacji i ich transfer do biznesu, cyfryzacja, czy zielona gospodarka. Działania organizacji będą prowadzić do zwiększania konkurencyjności oraz podnoszenia kompetencji.  

Politechnika Łódzka jest członkiem założycielem Związku INDORO, a prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ został członkiem Rady tej organizacji, której cele i zakres działania uzupełniają funkcje, jakie pełni nasza uczelnia.

Źródło: Indoro