Powstanie program kształcenia na kierunku energetyka jądrowa

Czas3 min

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, wraz z rektorami pięciu uczelni technicznych podpisał list intencyjny dotyczący kształcenia kadr dla energetyki jądrowej. Podpisanie porozumienia odbyło się w Ministerstwie Edukacji i Nauki – informuje Politechnika Gdańska.

Współpraca nauki i biznesu dla rozwoju atomu w Polsce  

Podczas konferencji prasowej Minister Edukacji i Nauki zwracał uwagę na konieczność współpracy nauki i biznesu, która jest niezbędna do obustronnego rozwoju. Podkreślił, że energetyka niskoemisyjna jest jednym z kluczowych wyzwań dla gospodarki w Polsce. 

– Świat nauki musi podążać za biznesem, wspierać biznes i przedsiębiorczość,. Energetyka zeroemisyjna, energetyka jądrowa to energetyka najbliższej przyszłości – wskazywał minister. – Stworzymy oddzielny program rozwoju energetyki jądrowej, po to, żeby Polska miała nie tylko inżynierów, ale też wiodących na świecie naukowców.

Podpisanie listu intencyjnego 

Głównym celem podpisanego listu jest opracowanie programu kształcenia na kierunku energetyka jądrowa (EJ) oraz organizacja i uruchomienie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na tym kierunku od roku akademickiego 2023/2024. 

Jak podkreślał szef MEiN, w przypadku niektórych uczelni będzie to reaktywacja kształcenia na tym kierunku: – Porozumienie dotyczy tworzenia czy reaktywacji, w zależności od przypadku, kierunku energetyka jądrowa, na którym kształceni będą inżynierowie jądrowi. 

Podpisy na dokumencie złożyli: 

  • Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,
  • Prezes Zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek,
  • Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski,
  • Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Franciszek Mężyk,
  • Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
  • Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis,
  • Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba,
  • Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kazimierz Wójs.

Małe reaktory jądrowe (SMR) 

ORLEN Synthos Green Energy (spółka PKN ORLEN i Synthos Green Energy) planuje w Polsce budowę kilkudziesięciu małych reaktorów jądrowych (SMR), które mają powstać przed końcem 2029 r. To wyzwanie wiąże się z poszukiwaniem specjalistów, którzy będą zatrudniani do pracy w elektrowniach, ale też wcześniej przy ich budowie. 

Każda elektrownia z reaktorem BWRX-300 to ok. 100 miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Ich brak byłby ogromną barierą dla rozwoju przemysłu atomowego w Polsce, zwłaszcza małych reaktorów SMR, które będą powstawać relatywnie szybko i będą rozproszone w wielu lokalizacjach. 

Dla nowej gałęzi przemysłu potrzebni będą nie tylko specjaliści jądrowi, ale także chemicy, inżynierowie elektrycy, specjaliści technologii chemicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa i ochrony środowiska, cyberbezpieczeństwa, naukowcy, służby reagowania kryzysowego. 

Realizacja planów OSGE w obszarze budowy floty BWRX-300 to co najmniej kilka tysięcy miejsc pracy. Specjaliści wykształceni dzięki porozumieniu nie musza martwić się o przyszłe zatrudnienie i wynagrodzenia. Na świecie energetyka jądrowa oferuje wynagrodzenia około 20-30 proc. wyższe niż segment energetyki konwencjonalnej.

Rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora zaplanowano na rok 2026, uruchomienie na rok 2033, a oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni w 2043 rok. Kształcenie specjalistów w tej dziedzinie to jedno z najważniejszych wyzwań dla rozwoju atomu w Polsce. 

Kadry dla nowoczesnej gospodarki 

Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki jest inspirowanie uczelni do tworzenia nowych kierunków studiów, które będą odpowiedzią na zapotrzebowanie zmieniającego się rynku pracy i przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki. Kluczowe w tym aspekcie jest odpowiednie finansowanie oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

– Politechnika Gdańska ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu wyspecjalizowanych kadr dla branży jądrowej, stąd wracamy teraz do realizacji specjalności „energetyka jądrowa” na kierunku energetyka – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – W planach mamy również utworzenie innych dedykowanych ścieżek edukacyjnych z tego obszaru, czyli np. studiów podyplomowych czy magisterskich. Cyklicznie otwieramy też centra badawcze, w których nasi naukowcy wykonują projekty i ekspertyzy na potrzeby firm z różnych branż. Obecnie przymierzamy się do otwarcia Centrum Energetyki Jądrowej PG, dzięki czemu będziemy mieć jeszcze większy wpływ na rozwój gospodarczy naszego regionu.

Podpisanie listu intencyjnego odbyło się w MEiN w dniu 31.01.2023 r.

Źródło i zdjęcie: Politechnika Gdańska

Zostaw komentarz