Powstanie Regionalne Centrum Szkoleniowe Czystych Technologii Energetycznych

Czas3 min

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa i Zastępca Sekretarza do spraw Energii USA, Kathryn Huff podpisały porozumienie w sprawie utworzenia w Polsce Regionalnego Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych. Uroczystość odbyła się 21 września 2023 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

W związku z decyzją polskiego rządu o budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w oparciu amerykańską technologię reaktorów AP1000, a także w kontekście strategicznego partnerstwa w obszarze energii pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi – zostanie utworzone w Polsce Centrum, które będzie wspierać rozwój kadr i kompetencji w oparciu o amerykańsko-polską współpracę w zakresie rozwoju i wdrażania zaawansowanych technologii jądrowych. Oferta Centrum skierowana będzie również do innych krajów Europy.

– Dzisiaj wykonujemy kolejny krok w stronę bezemisyjnej energetyki przyszłości. Dzięki współpracy z naszymi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych, tworzymy w Polsce Regional Clean Energy Training Center – Centrum Szkoleniowe Czystych Technologii Energetycznych. Centrum, które wesprze Program polskiej energetyki jądrowej, rozwój technologii SMR oraz ułatwi proces integrowania energetyki jądrowej z innymi czystymi technologiami, takimi jak odnawialne źródła energii. Placówka pomoże w budowaniu kadr i kompetencji w obszarze energetyki. Będzie realizować swoje zadania nie tylko na poziomie krajowym, ale skieruje swoją ofertę również do innych państw w naszym regionie – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Działania Centrum będą służyły rozwojowi zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej i pomogą w budowaniu kompetencji, a także zapewnią szkolenia dla pracowników sektora jądrowego. Propozycje Centrum będą skierowane do szerokiego grona odbiorców, środowiska akademickiego (studentów i doktorantów), a także przemysłu z branży jądrowej w Polsce i w dalszej perspektywie także innych krajów w regionie – będą one mogły wnieść do Polski doświadczenie i wiedzę ze światowej klasy amerykańskich instytutów i ośrodków badawczych. Funkcjonowanie Centrum ułatwi proces integrowania energetyki jądrowej z innymi czystymi technologiami, takimi jak odnawialne źródła energii, w ramach systemu elektroenergetycznego.

– Stany Zjednoczone są zaangażowane we wspieranie Polski podczas tworzenia cywilnego przemysłu nuklearnego. Dzisiejsze porozumienie jest ważnym krokiem w tym procesie. Sprowadzając najlepszych amerykańskich ekspertów, Centrum Departamentu Energii pomoże Polsce wyszkolić wysoko wykwalifikowaną kadrę, która będzie tworzyć i obsługiwać najbardziej zaawansowaną na świecie technologię jądrową i technologie związane z czystą energią. Jako Stany Zjednoczone jesteśmy dumni, że możemy być najbliższym partnerem Polski w procesie transformacji w stronę czystej energii – podkreślił ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

– Konsekwentnie realizujemy kolejne działania by być w pełni przygotowani na moment uruchomienia pełnego procesu inwestycyjnego pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wszyscy zgadzamy się, że kwestie zapewnienia bezpieczeństwa energetyki jądrowej są sprawą fundamentalną. Stąd tak ważne jest przestrzeganie najwyższych standardów i przede wszystkim konsekwentne budowanie i utrzymanie wyjątkowej kultury bezpieczeństwa w tym sektorze – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

– Polska będzie miała dostęp do bezpiecznej, taniej i suwerennej energii elektrycznej. Aby tak było potrzebujemy ok. 40 tys. miejsc pracy o bardzo zróżnicowanych kompetencjach. To centrum, z całym doświadczeniem amerykańskich instytucji, będzie nas w tym systemowo wspierać – dodała.

– Efektem polsko-amerykańskiej współpracy zwłaszcza w kontekście zwiększania roli energetyki jądrowej w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego są konkretne i istotne inwestycje. Wysoko cenimy polsko-amerykańskie partnerstwo i liczymy na kontynuację działań w tym formacie. W tym kontekście – utworzenie w Polsce Regionalnego Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych – zdecydowanie pogłębi tę współpracę dwustronną i wpłynie na rozwój kompetencji jądrowych w Polsce – mówił wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

– Nasze strategiczne partnerstwo z Polską to więcej niż pojedyncze projekty – to przede wszystkim współpraca między ludźmi. To centrum szkoleniowe stanowi podwaliny dla edukacji, budowania potencjału i rozwoju niezbędnej kadry, aby przyszłość obydwu naszych narodów związana była z czystą i bezpieczną energią – powiedziała dr Kathryn Huff, Zastępca Sekretarza do spraw Energii USA.

****

Aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska prowadzone są rozmowy z polskimi szkołami wyższymi. Zainteresowanie udziałem w działalności w Centrum wyraziło dotychczas 11 najważniejszych polskich szkół wyższych, kształcących studentów i doktorantów w obszarze energetyki i fizyki jądrowej. W najbliższym czasie zostaną ustalone szczegółowe zasady współpracy obejmującej komponent akademicki i potencjalne kontakty między polskimi i amerykańskimi szkołami wyższymi i instytutami badawczymi. W dalszej kolejności zostaną opracowane plany konkretnych projektów szkoleniowych na potrzeby rozwoju kadr i kompetencji w obszarze energetyki jądrowej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nawiązało kontakt w tym zakresie z następującymi szkołami wyższymi: Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Gdańską, Politechniką Koszalińską, Politechniką Łódzką, Politechniką Poznańską, Politechniką Rzeszowską, Politechniką Śląską, Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Szczecińskim.

Pierwsze spotkanie polsko-amerykańskiego komitetu sterującego działalnością Centrum zostało zaplanowane na październik 2023 r. W tym czasie określone zostaną pierwsze projekty do realizacji jeszcze w bieżącym roku.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska